Dzień skupienia – pierwszy w “sezonie”

Przez profesję wszyscy redemptoryści są prawdziwie misjonarzami…” (Konstytucja 55 CSsR) – te słowa z naszych zakonnych konstytucji przyświecały nam dzisiaj przez cały dzień. Podobny był też temat dnia – Misjonarz Redemptorysta. To nie tak, że każdy dzień w naszym seminarium ma swoje motto i temat. Po prostu dzisiaj przeżywaliśmy nasz pierwszy dzień skupienia w nowym roku akademickim i skupialiśmy się właśnie na temacie misyjności. Po całym miesiącu studiów, pracy i różnych innych aktywności przyszedł czas na dzień poświęcony w całości Panu Bogu, pełen modlitwy i duchowej refleksji. We wsłuchaniu się w głos Boga i pogłębianiu naszego misyjnego powołania pomagał nam o. Dariusz Paszyński CSsR, prowincjał Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.

Piątkowy wieczór poświęciliśmy na adorację Najświętszego Sakramentu, żeby wyciszyć się i wejść w klimat milczenia. Za to sobotę – nie zaniedbując wcale modlitwy – poświęciliśmy na rozważania o redemptorystowskiej misyjności. Ojciec Prowincjał wyjaśniał nam, że misyjność jest najważniejszym celem naszego Zgromadzenia. Mało tego – jest też jedynym zadaniem całego Kościoła. Jako model misjonarza podał nam Jezusa Chrystusa. Od Niego mamy się uczyć zarówno spędzania czasu na modlitwie z Bogiem Ojcem, jak i przebywania wśród ludzi, aby głosić im Dobrą Nowinę. Te dwa aspekty – miłość do Boga oraz miłość do drugiego człowieka – mamy postawić sobie za wzór, a one wzajemnie będą się pogłębiały i wzbogacały. Usłyszeliśmy także jak w historii Zgromadzenia oraz w życiu naszych świętych i błogosławionych realizował się charyzmat misyjny, zawsze nam towarzyszący. Żeby utrwalić przekazane treści Ojciec Dariusz skierował do nas – współczesnych misjonarzy – 5 porad:

  • Nie ulegać lękowi,
  • Ufać Bożej Opatrzności,
  • Analizować rzeczywistość – starać się rozumieć współczesne problemy,
  • Wypłynąć na głębię – pogłębiać swoje życie duchowe i wspólnotowe,
  • Podejmować próbę nowych działań ewangelizacyjnych.

Po tym dniu duchowego skupienia z pewnością jesteśmy bardziej świadomi naszego powołania, a szczególnie jego aspektu misyjnego. Nie jest to łatwa misja, ale nie ulegamy lękowi i z zapałem patrzymy w przyszłość. I jak zawsze prosimy Was o modlitwę za nas i za misjonarzy-redemptorystów na całym świecie. W ten sposób każdy z nas może uczestniczyć w jedynej misji Kościoła – głoszeniu Obiftego Odkupienia.

br. Tomasz Pasieka CSsR