Dzień skupienia – pierwszy w “sezonie”

Przez profesję wszyscy redemptoryści są prawdziwie misjonarzami…” (Konstytucja 55 CSsR) – te słowa z naszych zakonnych konstytucji przyświecały nam dzisiaj przez cały dzień. Podobny był też temat dnia – Misjonarz Redemptorysta. To nie tak, że każdy dzień w naszym seminarium ma swoje motto i temat. Po prostu dzisiaj przeżywaliśmy nasz pierwszy dzień skupienia w nowym roku akademickim i skupialiśmy się właśnie na temacie misyjności. Po całym miesiącu studiów, pracy i różnych innych aktywności przyszedł czas na dzień poświęcony w całości Panu Bogu, pełen modlitwy i duchowej refleksji. We wsłuchaniu się w głos Boga i pogłębianiu naszego misyjnego powołania pomagał nam o. Dariusz Paszyński CSsR, prowincjał Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.

Piątkowy wieczór poświęciliśmy na adorację Najświętszego Sakramentu, żeby wyciszyć się i wejść w klimat milczenia. Za to sobotę – nie zaniedbując wcale modlitwy – poświęciliśmy na rozważania o redemptorystowskiej misyjności. Ojciec Prowincjał wyjaśniał nam, że misyjność jest najważniejszym celem naszego Zgromadzenia. Mało tego – jest też jedynym zadaniem całego Kościoła. Jako model misjonarza podał nam Jezusa Chrystusa. Od Niego mamy się uczyć zarówno spędzania czasu na modlitwie z Bogiem Ojcem, jak i przebywania wśród ludzi, aby głosić im Dobrą Nowinę. Te dwa aspekty – miłość do Boga oraz miłość do drugiego człowieka – mamy postawić sobie za wzór, a one wzajemnie będą się pogłębiały i wzbogacały. Usłyszeliśmy także jak w historii Zgromadzenia oraz w życiu naszych świętych i błogosławionych realizował się charyzmat misyjny, zawsze nam towarzyszący. Żeby utrwalić przekazane treści Ojciec Dariusz skierował do nas – współczesnych misjonarzy – 5 porad:

  • Nie ulegać lękowi,
  • Ufać Bożej Opatrzności,
  • Analizować rzeczywistość – starać się rozumieć współczesne problemy,
  • Wypłynąć na głębię – pogłębiać swoje życie duchowe i wspólnotowe,
  • Podejmować próbę nowych działań ewangelizacyjnych.

Po tym dniu duchowego skupienia z pewnością jesteśmy bardziej świadomi naszego powołania, a szczególnie jego aspektu misyjnego. Nie jest to łatwa misja, ale nie ulegamy lękowi i z zapałem patrzymy w przyszłość. I jak zawsze prosimy Was o modlitwę za nas i za misjonarzy-redemptorystów na całym świecie. W ten sposób każdy z nas może uczestniczyć w jedynej misji Kościoła – głoszeniu Obiftego Odkupienia.

br. Tomasz Pasieka CSsR

Weekend pośród świętych

Jesienne dni, od 20 do 22 października, spędziliśmy na wspólnotowej „Terezjance”. Jest to tradycja, która zrodziła się w czasach św. Alfonsa, a dokładnie jest ona związana z tzw. „puczem Muskariego”.Eks-bazylianin Giuseppe Muscari chciał zniszczyć wspólnotę seminaryjną. Spisek wykryto. Miało to miejsce w Pagani w dniach 14-15 października 1751 roku, we wspomnienie św. Teresy. Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Redemptorystów przypisał ten „cud” szczególnej opiekunce św. Teresie z Avila, którą bardzo mocno czcił. Stąd to, klerycy by uczcić Świętą Karmelu udają się, co roku w tych dniach, na całodniowy wypoczynek na łonie natury. W tym roku udaliśmy się do Wrocławia, gdzie uczestniczyliśmy w pieszej pielgrzymce do Trzebnicy do sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej oraz mieliśmy okazję poznać głębiej życie i duchowość św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein oraz zobaczyć kilka ważnych miejsc związanych z  jej życiem i działalnością (dom rodzinny, kościół św. Michała, szkołę).

Z Krakowa wyjechaliśmy w piątek po obiedzie po to, by wieczorem pojawić się w naszym domu zakonnym we Wrocławiu. Tam, przyjęci serdecznie przez współbraci redemptorystów, szybko udaliśmy się na spoczynek, zmęczeni tygodniem pracy i studiów.

Kolejnego dnia obudziliśmy się dość wcześnie po to, by już o godzinie 6:00 wziąć udział w modlitwie i adoracji Najświętszego Sakramentu we wrocławskiej Katedrze. Po tych obrzędach wyruszyliśmy w 30-kilometrową pielgrzymkę do grobu św. Jadwigi, patronki Śląska. Droga mijała nam w atmosferze radości, śpiewu i modlitwy. Około godziny 16.00 dotarliśmy do Trzebnicy i oddaliśmy cześć relikwiom św. Jadwigi umieszczonym w konfesji Jej poświęconej. Godzinę później wzięliśmy udział, wraz z ośmiotysięczną rzeszą pielgrzymów, w uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem bpa Piotra Wawrzynka (biskup pomocniczy diecezji legnickiej). Do Wrocławia wróciliśmy zmęczeni, lecz pełni radości i zbudowani żywą wiarą pielgrzymów archidiecezji wrocławskiej.

W niedzielę, po Mszy Świętej w naszym kościele Matki Bożej Pocieszenia i  śniadaniu, udaliśmy się do kościoła św. Michała Archanioła, do którego po swoim nawróceniu bardzo często uczęszczała Edyta Stein, późniejsza święta Teresa Benedykta. Tam, przywitani przez panią przewodnik, rozpoczęliśmy poznawanie historii tej wielkiej świętej XX wieku. Następnie udaliśmy się do domu przy ul. Nowowiejskiej 38, gdzie przez długie lata mieszkała rodzina Stein. Poznaliśmy historię Świętej z Wrocławia pod kątem wychowania w żydowskiej rodzinie, co później, nawet po nawróceniu i wstąpieniu do klasztoru karmelitanek, mocno oddziaływało na jej życie i poczucie tożsamości. Nasze zwiedzanie zakończyliśmy na Ostrowie Tumskim, czyli wyspie katedralnej, podziwiając piękne, zabytkowe kościoły, które również podziwiała Patronka Europy, w latach dziecięcych i studenckich. Po obiedzie i pożegnaniu się ze współbraćmi ze wspólnoty wrocławskiej, udaliśmy się w drogę powrotną do Krakowa.

Cały ten wyjazd był czasem bardzo intensywnym. Mimo zmęczenia fizycznego, odpoczęliśmy psychicznie i nabrali sił duchowych potrzebnych do naszej pracy intelektualnej i apostolskiej. Każdy z nas bardzo dobrze wspomina ten czas i wydaje się, że chętnie będziemy wracać wspomnieniami do „Terezjanki” spędzonej ze Świętymi: Jadwigą i Teresą Benedyktą od Krzyża, zapracowanymi współbraćmi oraz wierzącymi pielgrzymami. 

Szymon Niziołek CSsR

Spotkanie z naszym duchowym wsparciem!

„Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2).

10 lat temu Centrum Duszpasterstwa  Powołań Redemptorystów powołało do istnienia Różańcowe Dzieło Wspierania Powołań Redemptorystowskich – duchową wspólnotę ludzi wierzących, którzy przez modlitwę różańcową wypraszają łaskę nowych powołań kapłańskich i zakonnych do Zgromadzenia Misjonarzy Redemptorystów. Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia był ówczesny promotor powołań Warszawskiej Prowincji Misjonarzy Redemptorystów o. Witold Baran. Po dziesięciu latach „wspierania” wspólnota ta liczy już prawie 1500 osób z całej Polski, ponadto z: Niemiec, Białorusi i Litwy.

W ubiegłą niedzielę, 08.10.2023 r. jako wspólnota seminaryjna udaliśmy się do Tuchowa, aby spotkać się z naszymi „duchowymi opiekunami”. Spotkanie to było wpisane w kończące się rekolekcje dla członków tej wspólnoty.

Dzień rozpoczęliśmy od spotkania z wszystkimi uczestnikami. Specjalnie na te spotkanie z okazji 10 lecia Różancowej inicjatywy, zostały przygotowane jubileuszowe dyplomy, którymi o. Szczepan – aktualny promotor Powołań, chciał wyrazić wdzięczność każdemu kto nas wspiera.

 Następnie wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej sprawowanej w tuchowskiej Bazylice pod czujnym i opiekuńczym okiem Matki Bożej oraz pod przewodnictwem Ojca Prowincjała – Dariusza Paszyńskiego, który pod koniec Eucharystii, dokonał aktu ponownego zawierzenia sprawy powołań kleryków, nowicjuszy, postulantów, juniorystów i wychowawców Pani Tuchowskiej.
Ten wspólny czas zakończyliśmy pysznym obiadem.

Niech dobry Bóg obdarza łaskami wszystkich, którzy wspierają powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie Rożańcowe Dzieło Wspierania Powołań Redemptorystowskich.

br. Łukasz Malinowski

Inauguracja roku akademickiego 2023/24

Rok akademicki 2023/24 jest dla nas zdecydowanie rokiem wielkich zmian. Jest to pierwszy rok, podczas którego studiować będziemy w Instytutcie Teologicznym Księży Misjonarzy, na krakowskim Stradomiu. W sobotę, 18 października 2023 roku, wzięliśmy udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na ITKMie.  Uroczystości rozpoczęły się, w kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia św. Pawła, Eucharystią pod przewodnictwem ks. Dariusza Wilka CSMA, Przełożonego Generalnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Wśród koncelebransów był obecny Prowincjał Redemptorystów o. Dariusz Paszyński. Przełożony Michalitów, w homilii zauważył, że od kapłana nie wymaga się, by był tylko „tytanem intelektualnym lub fizycznym”, ale przede wszystkim, by był mocny duchem. Michalita zwrócił uwagę, że studia filozoficzne i teologiczne rozpoczynają się od żywej relacji z Bogiem.

Po Mszy świętej udaliśmy się do auli Instytutu, gdzie został odśpiewany hymn Gaude Mater Polonia.  Następnie ks. dr Szczepan Szpoton CM, dyrektor instytutu, opierając swoje wystąpienie na słowach św. Wincentego a Paulo, zaznaczył jak ważna w przygotowaniu do święceń, jest formacja intelektualna. Rzetelna praca na studiach będzie przynosiła owoce w postaci solidnego życia kapłańskiego. Następnie swoje przemówienia wygłosili: ks. dr Paweł Holc CM, Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy, ks. prof. dr hab. Jan Dziedzic, dziekan Wydziału Teologicznego UPJP2.

Kolejnym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny zatytułowany: Cztery zatrute rzeki, który wygłosił ks. dr Henryk Skoczylas CSMA, autor wielu książek z dziedziny teologii. Ksiądz Henryk, wychodząc od Księgi Rodzaju i opisanego tam początku grzechu, przedstawia dokładnie cztery grzechy, które według starożydowskich pism, zrodziły się z grzechu pierworodnego. Są nimi: Bałwochwalstwo, Nieczystość, Zabójstwo oraz Oszczerstwo. Kościół jawiący się ludziom jako ciepły dom rodzinny, przeciwdziała tym grzechom i jest odpowiedzią na potrzeby ludzi żyjących w trzecim tysiącleciu. Obchody uroczystości zakończyliśmy obiadem w refektarzu zakonnym Księży Misjonarzy, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać o czekających na nas wyzwaniach studenckich.

Stojąc u progu rozpoczynającego się roku akademickiego w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy jesteśmy pełni nadziei. Pragniemy dać z siebie wszystko, by  dobrze przygotować się intelektualnie do wyzwań czekających na nas w przyszłym życiu kapłańskim. Jesteśmy świadomi, jak ważne jest, by Redemptoryści byli ludźmi dobrze wykształconymi, zarówno z dziedziny filozofii jak i teologii.

Robert Krotowski CSsR

Nowy rok zaczynamy u Matki

Nasza wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów wzięła udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Uroczystość, tak jak w poprzednich latach, miała charakter pielgrzymki dziękczynno-błagalnej do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Inauguracja rozpoczęła się w o godzinie 10:30 w auli św. Jana Pawła II. Rektor UPJP2 – ks. prof. dr hab. Robert Tyrała powitał wszystkich zgromadzonych oraz podziękował za gościnę zakonowi bernardynów. Następnie odbył się wykład inauguracyjny, który wygłosił ks. dr hab. Andrzej Kielan – kierownik kierunku teologicznego na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. Wykład nosił tytuł: Religia wobec popkultury. Ksiądz doktor spróbował w nim spojrzeć na współczesną religijność przez pryzmat zglobalizowanej kultury popularnej, zadając pytanie, czego może nauczyć nas ona o nas samych i naszym przeżywaniu religijności. Za ten krótki – zaledwie 15 minutowy referat – otrzymał od zgromadzonych brawa.

O godzinie 11:00 rozpoczęła się w kalwaryjskiej bazylice Najświętsza Eucharystia, podczas której słowo do zgromadzonych wygłosił ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL. Była to piękna refleksja oparta o pierwsze czytanie z księgi proroka Zachariasza o nowej Jerozolimie. Kaznodzieja umiejętnie zawarł w swej homilii zachętę wobec słuchaczy oraz dogłębne wyjaśnienie tekstu biblijnego. Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy pielgrzymki udali się na obiad do klasztornego refektarza oraz do sanktuaryjnej restauracji.

Ostatnim punktem inauguracji była droga krzyżowa, która ze względu na złą pogodę odbyła się w krużgankach klasztornych. Każdą stację prowadzili klerycy z innego seminarium duchownego, afiliowanego do papieskiej uczelni. Rozważania zaczerpnięte zostały z nauczania papieża Benedykta XVI.

Jakub Ciepły CSsR

Otwieramy nowy rozdział w historii WSD!

Możemy stanowczo stwierdzić, że aktualna wspólnota naszego seminarium od 17 września bieżącego roku zarysowuje nowy rozdział w dziejach Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Redemptorystów. Albowiem, po 102 latach działalności naszego WSD w Tuchowie –  małopolskim miasteczku koło Tarnowa – zmieniamy jego siedzibę, przenosząc tę instytucję do Krakowa – Klasztoru Redemptorystów przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Podgórzu. To niewątpliwie historyczny czas, ponieważ wraz z rozpoczęciem nowego roku formacyjnego oraz akademickiego inicjujemy   n o w e   ż y c i e   we wspólnocie, bo w innym miejscu, innych okolicznościach i warunkach oraz w innym otoczeniu, zwłaszcza studyjnym. Na decyzję o zmianie miejsca Domu Formacji dla redemptorystów-kleryków w Polsce, podjętej przez o. Prowincjała i całą Radę Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia wpłynęła przede wszystkim mała liczba młodych osób, w ubiegłych latach, pragnących wstąpić do Redemptorystów na drogę ku życiu zakonnemu lub kapłańskiemu. Dlatego trzeba nieustannie modlić się o dar nowych i świętych powołań!…

Swego czasu, kiedy pierwszy etap formacji podstawowej w naszej prowincji Zgromadzenia mieścił się w Krakowie i trwał 2 lata, kandydaci do wspólnoty Ojców i Braci Redemptorystów studiowali w naszym klasztorze filozofię… Tym razem natomiast, nasze studium filozoficzne, jak i teologiczne od roku formacyjnego 2023/2024 będzie znajdowało się na Stradomiu w gmachu Teologicznego Instytutu Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Będziemy kształcić się na sześciu rocznikach studiów, dołączając do seminarzystów
z innych zgromadzeń zakonnych – poza misjonarzami – między innymi do michalitów, pijarów, saletynów…

Otwieramy NOWY ROZDZIAŁ w naszym życiu i funkcjonowaniu na co dzień jako zakonników i studentów… Po tygodniu naszego skupienia, wzięliśmy się – w gruncie rzeczy z całą wspólnotą Redemptorystów w Krakowie – do organizacji naszego wspólnego życia zakonnego. Nadal te prace trwają, dlatego prosimy Szanownych Czytelników, Wszystkich Ludzi Dobrej Woli o modlitwę za nas – za całą naszą wspólnotę: za Ojców Formatorów, kleryków oraz Ojców i Braci Redemptorystów, posługujących w Krakowie, abyśmy w naszej codzienności pełnili Wolę Boga zgodnie z charyzmatem naszego Zgromadzenia. Niech Matka Boża Nieustającej Pomocy, która szczególnie króluje w naszej wspólnocie, będzie nam najlepszą ucieczką we wszystkich sprawach… Niech wstawiennictwo świętego naszego Ojca Alfonsa Liguoriego również nam towarzyszy…

Patryk Czajkowski CSsR