Nowy rok zaczynamy u Matki

Nasza wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów wzięła udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Uroczystość, tak jak w poprzednich latach, miała charakter pielgrzymki dziękczynno-błagalnej do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Inauguracja rozpoczęła się w o godzinie 10:30 w auli św. Jana Pawła II. Rektor UPJP2 – ks. prof. dr hab. Robert Tyrała powitał wszystkich zgromadzonych oraz podziękował za gościnę zakonowi bernardynów. Następnie odbył się wykład inauguracyjny, który wygłosił ks. dr hab. Andrzej Kielan – kierownik kierunku teologicznego na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. Wykład nosił tytuł: Religia wobec popkultury. Ksiądz doktor spróbował w nim spojrzeć na współczesną religijność przez pryzmat zglobalizowanej kultury popularnej, zadając pytanie, czego może nauczyć nas ona o nas samych i naszym przeżywaniu religijności. Za ten krótki – zaledwie 15 minutowy referat – otrzymał od zgromadzonych brawa.

O godzinie 11:00 rozpoczęła się w kalwaryjskiej bazylice Najświętsza Eucharystia, podczas której słowo do zgromadzonych wygłosił ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL. Była to piękna refleksja oparta o pierwsze czytanie z księgi proroka Zachariasza o nowej Jerozolimie. Kaznodzieja umiejętnie zawarł w swej homilii zachętę wobec słuchaczy oraz dogłębne wyjaśnienie tekstu biblijnego. Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy pielgrzymki udali się na obiad do klasztornego refektarza oraz do sanktuaryjnej restauracji.

Ostatnim punktem inauguracji była droga krzyżowa, która ze względu na złą pogodę odbyła się w krużgankach klasztornych. Każdą stację prowadzili klerycy z innego seminarium duchownego, afiliowanego do papieskiej uczelni. Rozważania zaczerpnięte zostały z nauczania papieża Benedykta XVI.

Jakub Ciepły CSsR