Rok akademicki 2023/24 jest dla nas zdecydowanie rokiem wielkich zmian. Jest to pierwszy rok, podczas którego studiować będziemy w Instytutcie Teologicznym Księży Misjonarzy, na krakowskim Stradomiu. W sobotę, 18 października 2023 roku, wzięliśmy udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na ITKMie.  Uroczystości rozpoczęły się, w kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia św. Pawła, Eucharystią pod przewodnictwem ks. Dariusza Wilka CSMA, Przełożonego Generalnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Wśród koncelebransów był obecny Prowincjał Redemptorystów o. Dariusz Paszyński. Przełożony Michalitów, w homilii zauważył, że od kapłana nie wymaga się, by był tylko „tytanem intelektualnym lub fizycznym”, ale przede wszystkim, by był mocny duchem. Michalita zwrócił uwagę, że studia filozoficzne i teologiczne rozpoczynają się od żywej relacji z Bogiem.

Po Mszy świętej udaliśmy się do auli Instytutu, gdzie został odśpiewany hymn Gaude Mater Polonia.  Następnie ks. dr Szczepan Szpoton CM, dyrektor instytutu, opierając swoje wystąpienie na słowach św. Wincentego a Paulo, zaznaczył jak ważna w przygotowaniu do święceń, jest formacja intelektualna. Rzetelna praca na studiach będzie przynosiła owoce w postaci solidnego życia kapłańskiego. Następnie swoje przemówienia wygłosili: ks. dr Paweł Holc CM, Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy, ks. prof. dr hab. Jan Dziedzic, dziekan Wydziału Teologicznego UPJP2.

Kolejnym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny zatytułowany: Cztery zatrute rzeki, który wygłosił ks. dr Henryk Skoczylas CSMA, autor wielu książek z dziedziny teologii. Ksiądz Henryk, wychodząc od Księgi Rodzaju i opisanego tam początku grzechu, przedstawia dokładnie cztery grzechy, które według starożydowskich pism, zrodziły się z grzechu pierworodnego. Są nimi: Bałwochwalstwo, Nieczystość, Zabójstwo oraz Oszczerstwo. Kościół jawiący się ludziom jako ciepły dom rodzinny, przeciwdziała tym grzechom i jest odpowiedzią na potrzeby ludzi żyjących w trzecim tysiącleciu. Obchody uroczystości zakończyliśmy obiadem w refektarzu zakonnym Księży Misjonarzy, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać o czekających na nas wyzwaniach studenckich.

Stojąc u progu rozpoczynającego się roku akademickiego w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy jesteśmy pełni nadziei. Pragniemy dać z siebie wszystko, by  dobrze przygotować się intelektualnie do wyzwań czekających na nas w przyszłym życiu kapłańskim. Jesteśmy świadomi, jak ważne jest, by Redemptoryści byli ludźmi dobrze wykształconymi, zarówno z dziedziny filozofii jak i teologii.

Robert Krotowski CSsR

GÓRA