Epidemia uzależnień

 

Epidemia uzależnień – z czym zmaga się współczesny człowiek?

W dniu 22 lutego br. w auli Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie odbyło się kolejne spotkanie organizowane przez Tuchowskie Forum Lektury Współczesności „DIA-LOGOS”. Tym razem dotyczyło ono różnego rodzaju uzależnień, a sam wykład zatytułowany był: Epidemia uzależnień. Przeprowadził go Pan Jacek Krajka, Kierownik Poradni Uzależnień oraz Instruktor Terapii Uzależnień z Gliwic, z bagażem 25-letniego doświadczenia pracy z osobami borykającymi się z różnego rodzaju uzależnieniami.

W swojej prezentacji prelegent omawiał tematy związane z uzależnieniami od alkoholu, Internetu, nowych narkotyków (dopalacze), hazardu oraz seksu, zwracając szczególną uwagę na problem tego pierwszego, które bardzo często towarzyszy również innym uzależnieniom. Zaznaczył, że uzależnienie zostało przez Światową Organizację Zdrowia scharakteryzowane jako choroba, która w około 60% współwystępuje z innymi chorobami psychicznymi, oraz że ma ono wymiar społeczny, ponieważ nie dotyczy jedynie samego chorego, ale również jego najbliższych oraz środowiska, w którym przebywa. Aby nie być gołosłownym prelegent podpierał się współczesnymi badaniami, statystykami oraz własnym, wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Na szczególną uwagę zasługują informacje, które mogą pomóc w identyfikacji/wykryciu uzależnienia, a które charakteryzują się określonymi objawami:

  1. Trudność w kontrolowaniu swoich zachowań;
  2. Poczucie „głodu” lub silny przymus wykonania określonej czynności, która prowadzi do zaspokojenia potrzeby;
  3. Wykonywanie tych czynności lub zażywanie środków psychotropowych pomimo ponoszonych szkód z nimi związanych;
  4. Zaniedbywanie alternatywnych form aktywności oraz wypoczynku;
  5. Zmiana tolerancji na dany środek chemiczny lub potrzeba zintensyfikowania określonej czynności;
  6. Objawy odstawienne.

Prelegent zwrócił również uwagę na sposoby zapobiegania współczesnym formom uzależnień, którymi winny być przede wszystkim (zarówno dla osób młodszych, jak i starszych): silna więź w oraz z rodziną, rozwijanie swoich pasji oraz zainteresowań, głębokie praktyki religijne, chęć samorozwoju oraz oparcie się na autorytetach.

Swoją prezentację p. Jacek zakończył sformułowaniem, że proces wychodzenia z różnego rodzaju uzależnień jest procesem bardzo często długotrwałym, bolesnym i uciążliwym, a niekiedy również nieprzynoszącym zamierzonych rezultatów. Trzeba jednak pamiętać, że należy i warto podejmować każdą walkę i próbę, ponieważ dopóki człowiek walczy, jest zawsze szansa na całkowite wyjście z nałogu.

Wieczorna uczta intelektualna ubogacona została w ciekawą dyskusję oraz możliwość zadawania pytań, których i tym razem nie brakowało. Kolejne spotkanie w ramach Tuchowskiego Forum Lektury Współczesności „DIA-LOGOS” odbędzie się w maju, na które już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy!

Norbert Żukliński CSsR