Idźcie i głoście

29 Niedziela Zwykła rozpoczęła tydzień misyjny, który w tym roku obchodziliśmy pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Poprzez Światowy Dzień Misyjny Ojciec Święty pragnie wzmocnić w nas świadomość, że wciąż są na świecie ludzie, do których nie dotarła Dobra Nowina o Zbawieniu.

Bracia klerycy i diakoni z Tuchowa udali się w tym dniu oraz w pierwszym tygodniu listopada do okolicznych parafii. Kilku kleryków posługiwało również w Tuchowie. Obecność redemptorystów z tuchowskiego klasztoru w tych dniach miała na celu przypomnienie zgromadzonym wiernym o posłannictwie misyjnym każdego chrześcijanina oraz podziękowanie za dary złożone na rzecz WSD w Tuchowie.

Bardzo dziękujemy wszystkim, u których gościliśmy i wszystkim dobrodziejom, którzy poprzez wsparcie – zarówno duchowe jak i materialne seminarium – wspierają dzieło misyjne. Bóg zapłać!

br. Piotr Czechowicz CSsR