Jesteśmy redemptorystami!

 

W dniu 17 listopada przeżywamy Światowy Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego.

Nasi współbracia dzielą się świadectwem, czym dla nich jest powołanie redemptorystowskie i jak realizują je w swoim życiu zakonnym.

W tym dniu prosimy szczególnie o modlitwę, aby nie brakło tych, którzy odważnie będą głosili Obfite Odkupienie całemu światu.

Modlitwa do św. Alfonsa o powołania

Święty Alfonsie, nasz Ojcze i Założycielu,
wspieraj swoimi modlitwami całe nasze Zgromadzenie Redemptorystów.
Pamiętaj o wszystkich ojcach
i braciach; niech ofiarnie, gorliwie i wytrwale wypełniają wolę Bożą i stają się coraz bardziej gorliwymi głosicielami Ewangelii.

Wypraszaj również nowe powołania kapłańskie
i zakonne, aby także w naszych czasach wielu młodych ludzi usłyszało wezwanie Pana i poszło za Nim, wzmacniając jako kapłani i bracia zakonni szeregi tych, którzy głosić będą obfite Odkupienie ludziom ubogim
i opuszczonym.

Święty Alfonsie, wstawiaj się za nami, aby w winnicy Najświętszego Odkupiciela nie zabrakło dobrych
i licznych pracowników, którzy będą przedłużać
na ziemi misję Chrystusa, budować Jego Kościół
i staną się światłością dla świata. Amen.