Kongres w Madrycie

W Madrycie, w dniach od 3 do 7 maja uczestniczyłem, jako reprezentant WSD Redemptorystów w Tuchowie, w międzynarodowym Kongresie o Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

Wydarzenie to było zamknięciem europejskich obchodów 150 rocznicy przekazania ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela. W imieniu Konferencji Redemptorystów Europy organizatorami tego wydarzenia byli ojcowie: Marek Kotyński (Prowincja Warszawska), Jorge Ambel (Prowincja Madrycka) i Seamus Enright (Prowincja Londyńska).

Zjazd rozpoczął się 3 maja wieczorem Mszą świętą pod przewodnictwem o. generała Michaela Brehl’a, który w homilii przekonywał, że Maryja jest Misjonarką obdarzoną szczególnym posłaniem, ustawicznego wskazywania w swym życiu na Jezusa. W Maryi widać najdoskonalej pełnię człowieczeństwa, które realizuje się w zwyczajnej codzienności. Jednocześnie z Niej możemy brać przykład jak przemieniać świat, jak iść do zranionego grzechem człowieka i ukazywać mu czułą miłość Boga.

Kolejnego dnia uczestnicy kongresu wysłuchali wystąpienia dotyczącego istoty pobożności maryjnej u św. Alfonsa. Wykład ten stał się źródłem wielu ciekawych wniosków i spostrzeżeń, m. in. tego, że przekazanie redemptorystom ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy było wydarzeniem opatrznościowym. Św. Alfons przygotował niejako grunt dla tego kultu, który później z mocą propagowali redemptoryści. Biorący udział w kongresie zapoznali się również ze znaczeniem Ikony, jako szczególnego rodzaju sztuki chrześcijańskiej. Stało się to punktem wyjścia do medytacji konkretnych teologicznych treści jakie niesie cudowna Ikona.

Marek Kotyński zaproponował jedną z interpretacji tego wyjątkowego wizerunku Maryi. Kontynuacją tych rozważań były świadectwa, które miały miejsce w kolejnym dniu spotkania. Dotyczyły one nie tylko nowych wiadomości jakie zdobyli uczestnicy, ale też przeżyć duchowych. Sposobnością do ich doświadczenia była medytacja poprowadzona przez o. Metodego Lukacika, wiceprowincjała z Michalowiec oraz czas na osobistą kontemplację.

Popołudnie 5 maja prowadzący przeznaczyli na zaprezentowanie sposobów ewangelizacji z Ikoną oraz na dzielenie się doświadczeniami, nowymi inicjatywami i wykorzystaniem mediów społecznościowych w szerzeniu nabożeństwa Nieustannej Nowenny. Wysłuchaliśmy ciekawych prezentacji, jak wygląda promocja kultu w różnych częściach Europy.

Sobota, 6 maja była dniem kongresowych podsumowań. Rano kilku uczestników zaprezentowało swoje wrażenia. Tuż przed południem głos zabrał też o. generał. Mówił m. in. o tym, że miejsca gdzie posługują redemptoryści mają być przestrzenią dla rozwoju i wzrostu inicjatyw związanych z czcią Maryi. Tworzenie takiej przestrzeni jest jednym z najważniejszych wyzwań dla współczesnych redemptorystów.

Wieczorem, pod przewodnictwem o. Jose Luis Bartolome, prowincjała Prowincji Madryckiej, została odprawiona Msza święta. Na zakończenie kongresu wystąpił zespół taneczny z Madrytu, który zaprezentował trzy występy tradycyjnego hiszpańskiego tańca – flamenco. Wspólne spotkanie przy stole i życzliwe rozmowy zakończyły to wyjątkowe spotkanie.

Oprócz ciekawych wiadomości jakie zdobyłem na kongresie, uważam za równie cenne nawiązanie nowych znajomości i relacji. Wszystko to możliwe było dzięki zaangażowaniu organizatorów oraz decyzji przełożonych prowincji i seminarium, którzy umożliwili mi wzięcie udziału w tym ważnym wydarzeniu jako reprezentantowi całego tuchowskiego seminarium, za co z serca dziękuję.

br. Paweł Orzeł CSsR