Majówka z “Nadzieją”

„Nadzieja” to nazwa stowarzyszenia pomagającego osobom niepełnosprawnym w pełniejszym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Wydarzenia kulturalne i religijne oraz różne wyjazdy i pielgrzymki mają na celu integrację podopiecznych z innymi osobami.

Jedną z takich właśnie inicjatyw był trzydniowy wyjazd do Gródka nad Dunajcem. Odbył się on w dniach od 19 do 21 maja. Wzięło w nim udział około siedemdziesięciu osób, wśród nich byli również wolontariusze, do grona których należą osoby świeckie oraz klerycy Wyższego Seminarium Redemptorystów w Tuchowie.

W czasie, który spędziliśmy w uroczym miejscu nad Jeziorem Rożnowskim, mieliśmy okazję lepiej poznać i zrozumieć codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Doświadczyć barier jakie muszą pokonywać, ale także życzliwości, jaka płynie ze strony innych ludzi w ich kierunku. Wspólna modlitwa, posiłki i spędzanie wolnego czasu przyczyniły się także do poznania rodziców i rodzeństwa osób, z którymi pracujemy w ciągu roku.

Dostrzeżenie dobra w najmniejszym uśmiechu, znalezienie szczerości w szeroko otwartych oczach to domena tych wyjątkowych osób. Dając im swoją obecność uczyliśmy się wzajemnie tego jak żyć szczęśliwie i radośnie oraz jak swoje ograniczenia przekuwać w cechy mogące rozwijać nasze człowieczeństwo.

br. Paweł Orzeł CSsR