“Maryja – Matką Kościoła”: II dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego

            Niedziela – 2 lipca to dokładny dzień uroczystości Matki Bożej Tuchowskiej, a jednocześnie drugi dzień tegorocznego Wielkiego Odpustu. Lipowe Wzgórze gościło wielu pielgrzymów z całej diecezji tarnowskiej i nie tylko: Pielgrzymka rowerowa z Krupskiego Młyna z Diecezji Gliwickiej, piesza pielgrzymka z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie, ze Starych Żukowic, Lipin i największa dwudniowa Sądecka Pielgrzymka z Piątkowej w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. W sumie około 500 osób przybyłych pieszo na Wzgórze Sanktuaryjne, aby uczestniczyć w Mszach świętych i licznych nabożeństwach, przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania oraz spotkać się twarzą w twarz z Cudownym Obrazem Pani Tuchowskiej.

            Już o godzinie 5:00 kuranty obwieściły uroczyste odsłonięcie obrazu Matki Bożej wraz z rozpoczęciem pierwszej Mszy świętej, której przewodniczył i wygłosił Słowo Boże o. Łukasz Drożak CSsR – prefekt postulatu redemptorystów. Po Eucharystii zgromadzeni wierni odśpiewali wspólnie Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny.

O godzinie 7:00 rozpoczęła się Msza święta pod przewodnictwem o. Eugeniusza Leśniaka CSsR – byłego proboszcza i kustosza sanktuarium w Tuchowie, obecnie posługującego w Toruniu. Dzisiaj szczególną rolę na odpuście odegrały siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa, posługujące także w Tuchowie, które przed Mszami o godzinie 9:00 i 11:00 poprowadziły tzw. „kwadrans powołaniowy”. W tym czasie opowiadały o swoim zgromadzeniu i modliły się o nowe, święte powołania zakonne i kapłańskie.

W Mszy świętej o godzinie 9:00 wzięła udział pielgrzymka przedstawicieli samorządów terytorialnych. Wspólnej modlitwie na dziedzińcu tuchowskiej bazyliki przewodził ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Na zakończenie Eucharystii wierni, wspierani przez Sanktuaryjny Chór Mieszany, którego śpiew towarzyszył im podczas Liturgii, odśpiewali radosne „Magnificat”, aby wraz z Maryją dziękować i wielbić Boga.

Centralnym punktem tego dnia była uroczysta suma odpustowa o godzinie 11:00, transmitowana przez Radio RDN, której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. bp Andrzej Jeż – ordynariusz diecezji tarnowskiej. Poprzedziło ją pobłogosławienie nowych drzwi głównych do bazyliki, które przedstawiają cztery sceny, nieodłącznie związane z tym miejscem i kultem Matki Bożej Tuchowskiej: przybycie redemptorystów do Tuchowa w 1893r., koronację Cudownego Obrazu w 1904r., święcenia kapłańskie, które przez lata się tu odbywały, z uwagi na obecność Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów oraz Wielki Odpust Tuchowski. Pobłogosławione zostały także nowe gabloty z wotami, które są świadectwem cudów i łask wyproszonych u Matki Bożej oraz dwa ryngrafy dziękczynne, związane ze 130. rocznicą przybycia redemptorystów do Tuchowa i 90-leciem śmierci abp. Leona Wałęgi, który ostatnie lata swojego życia spędził w Klasztorze Redemptorystów w Tuchowie i tutaj został pochowany – obok obrazu Matki Bożej, który ukoronował. W Eucharystii, której przebieg ubogacała Sanktuaryjna Orkiestra Dęta, wzięli udział pielgrzymi wspierający powołania kapłańskie i zakonne oraz przyjaciele misji zagranicznych. W prezbiterium nie zabrało kapłanów, którzy posługują lub posługiwali w krajach misyjnych. Na zakończenie Mszy świętej wierni udali się w procesji eucharystycznej z Najświętszym Sakramentem wokół bazyliki i wyśpiewali uroczyste „Te Deum”.

Niedzielne popołudnie na Lipowym Wzgórzu było także mocno wypełnione wspólną modlitwą. Mszę świętą o godzinie 15:00 poprzedziła Koronka do Miłosierdzia Bożego, prowadzona przez siostry Józefitki, podczas gdy dziedziniec sanktuaryjny wypełnił się kolorowymi habitami różnych zgromadzeń zakonnych. Przyczyną tego faktu była pielgrzymka osób konsekrowanych do tronu Matki Kościoła. Eucharystii przewodniczył ks. dr Grzegorz Lechowicz – wikariusz biskupi ds. zakonnych.

Przybyli pielgrzymi mieli okazję do uczestnictwa w różańcu na dróżkach przy sanktuarium o godzinie 16:30, nabożeństwie Drogi Krzyżowej o 17:15 czy Nieszporach Maryjnych pod przewodnictwem neoprezbitera, o. Roberta Borzyszkowskiego CSsR, o 18:00.

Ostatnia Msza święta tej niedzieli była bardzo rodzinna. Stało się tak za sprawą odbywającej się pielgrzymki Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, Kręgów Domowego Kościoła, Poradnictw Rodzinnych, studentów Diecezjalnego Studium Rodziny oraz małżeństw przeżywających jubileusze. Dużą część wiernych stanowili także uczestnicy Pierwszej Pieszej Pielgrzymki Sądeckiej. Głównym celebransem i kaznodzieją podczas Najświętszej Ofiary był ks. dr Piotr Cebula – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, zaś modlitewne spotkanie uświetniły śpiewem Chóry: Cantando Canzoni oraz Cantores Sancti Jacobi.  Pod koniec Najświętszej Liturgii odbyła się – druga tego dnia – procesja eucharystyczna, tym razem jednak zakończyła się ona wewnątrz tuchowskiej bazyliki. Tam, przed obrazem Matki Bożej, o. proboszcz, Grzegorz Gut CSsR, dziękował Panu Bogu za cały dzień odpustowy. Na zakończenie wierni odmówili dziesiątek różańca i modlitwę Anioł Pański.

Drugi dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego uwieńczył Wieczór Maryjny, w ramach którego odbył się koncert pod tytułem „Z Maryją przez wieki”, w wykonaniu Chórów: Cantando Canzoni z Zakliczyna oraz Cantores Sancti Jacobi z Powroźnika, którymi dyrygował pan Dawid Nawalaniec. Zespoły wykonały utwory opiewające cześć Matki Bożej, obejmujące okres od średniowiecza po czasy współczesne. Uczestnicy koncertu mogli usłyszeć znane i mniej znane pieśni, takie jak: „Bogurodzica”, „Ave Maria” Jacques’a Arcadelt’a, „Zdrowaś, Królewno Wyborna” czy „Matko Najświętsza”. Koncert, który wprowadził do odpustu dostojny i podniosły nastrój, zakończył utwór „Z dawna Polski Tyś Królową”, przy dźwiękach którego został zasłonięty obraz Matki Bożej Tuchowskiej.

W trakcie całego dnia odpustowego funkcjonowały m.in. Muzeum Sanktuaryjne, Muzeum Misyjne, Ruchoma Szopka czy jadalnia pielgrzyma. Natomiast to, czego nie można opisać, to setki spowiedzi i wiele świadectw głębokiej wiary ludzi, którzy na kolanach obchodzili tuchowski obraz, powierzając swojej Matce, Matce Kościoła, radości i smutki oraz przez Jej wstawiennictwo wypraszali u Boga łaski dla siebie i swoich bliskich. Ufamy, że będzie się to dokonywało nie tylko w czasie Wielkiego Odpustu Tuchowskiego, który potrwa do 9 lipca, ale także każdego dnia w sanktuarium.

Jakub Stanisz CSsR

fot. Krzysztof Jasiński

fot. Jakub Ciepły CSsR