“Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”

Sobota 21 października była dniem, w którym klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie przeżywali comiesięczne skupienie. Dzień ten poprowadził prefekt seminarium,
ojciec Adam Kośla CSsR.

Tematem były słowa Maryi skierowane do dzieci fatimskich: „Moje Niepokalane Serce zatryumfuje”. Nietrudno się więc domyślić, że nasze rozważania dotyczyły orędzia objawień fatimskich. Dzień rozpoczęliśmy Jutrznią z konferencją, podczas której o. Adam wprowadził nas w tematykę dnia. Przed południem wysłuchaliśmy jeszcze jednej konferencji, po czym uczestniczyliśmy  w Eucharystii.

Istotnym elementem dnia skupienia była wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której całą wspólnotą seminaryjną odmówiliśmy modlitwę różańcową i poświęciliśmy się Niepokalanemu Sercu Maryi.

br. Aleksander Ćwik CSsR