Zwoje Morza Martwego 70 lat później – Kongres Biblijny

Zazwyczaj tracimy grunt pod nogami, gdy okazuje się, że ktoś podważa pracę, której poświęciliśmy swój czas.
A co, gdy to, co traktujemy za najświętsze posiada „inną wersję”? Takim wielkim przełomem biblistyki było pewne znalezisko z 1947r. Bibliści, a z nimi cały świat, wstrzymali oddech.

Odkrycia dokonano w grotach rozmieszczonych  w pobliżu Morza Martwego. Odnaleziono oryginalne zwoje z II i I wieku przed Chr., zawierające przede wszystkim hebrajskie manuskrypty* Biblii, a także jej interpretacji (do tej pory najstarsze manuskrypty Biblii hebrajskiej, na których opierano tłumaczenia na języki nowożytne, pochodziły z VIII w. po Chr.). Okazało się, że istniała pewna wspólnota żydowska, przypominająca stylem życia dzisiejszych mnichów. Przebywali w miejscu zwanym Qumran. Jej członkowie kopiowali teksty biblijne, posiadali własną regułę życia, interpretowali słowo Boże i liturgię świątynną, a także prowadzili korespondencję (dlatego znalezione tam manuskrypty są w czterech językach: hebrajskim, aramejskim, greckim, a nawet łacińskim). Niektóre z manuskryptów zachowały się w całości, niemal niezniszczone. Wiele z nich jednak rozsypało się na drobne skrawki, które pieczołowicie zrekonstruowano i wciąż się rekonstruuje.

Oczywiście różnice obecne w manuskryptach Biblii z Qumran nie wywracały judaizmu i chrześcijaństwa „do góry nogami”. Jednakże różnice w nich znalezione rozpoczęły wielką pracę badawczą. Pytania naukowców dotyczą m.in. przyczyny różnic: to zwyczajne błędy kopistów, czy umyślna zmiana?  A jeśli umyślna, to z czym jest powiązana? Z jaką teologią?

Te i podobne pytania wybrzmiały na 13 Międzynarodowym Kongresie Biblijnym zorganizowanym przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Kongres odbył się w budynku KUL i trwał od 23 do 25 października 2017 r. Zorganizowano go w 70 rocznicę wielkiego odkrycia. Wśród wielu gości z całego świata trzeba wspomnieć dwie sławy biblistyki: Adriana Schenkera i Emanuela Tova. Posiadają oni ogromny wkład w rekonstrukcję tekstu hebrajskiego Biblii. Pośród tak znamienitego grona nie zabrakło reprezentantów naszego seminarium: Adama Dudka, Dariusza Dudka i Tymoteusza Macioszka. Naszym studentom towarzyszył wykładowca Nowego Testamentu w tuchowskim seminarium –  Michał Wilk.

dk. Tymoteusz Macioszek CSsR

*manuskrypt – zabytkowy rękopis

Wyzwanie podjęte!

WYZWANIE – takie było hasło kolejnego spotkania młodych w tuchowskiej bazylice Matki Bożej. To „wyzwanie” podjęła potężna grupa ludzi, przyjeżdżając do Tuchowa pociągami, busami, samochodami, jak również przychodząc pieszo.

Rozpoczęciem i zarazem centrum spotkania była Msza Święta. Podczas Liturgii Słowa o. Paweł Zyskowski CSsR mówił o wierze w siebie i stawianiu czoła wyzwaniom, bazując na przykładzie biblijnej postaci króla Dawida.

Próbą realizacji tego wezwania było chociażby spotkanie przy poczęstunku i nawiązywanie nowych relacji oraz znajomości z osobami, które wypełniły klasztorną jadalnię w liczbie jak dotąd niespotykanej.

Zakończeniem czuwania była adoracja Najświętszego Sakramentu oraz wspólna modlitwa różańcowa, tak miła Matce Bożej, szczególnie w miesiącu październiku. Pod koniec adoracji każdy mógł osobiście oddać swoje życie w ręce Jezusa, przyjmując Go ponownie jako Zbawiciela.

Wszystkim, dzięki którym i z którymi mogliśmy się spotkać i uwielbiać Imię PANA niech ON sam błogosławi.

br. Łukasz Malinowski CSsR

zdjęcia: Grzegorz Brożek (gosc.pl)
br. Łukasz Malinowski CSsR

“Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”

Sobota 21 października była dniem, w którym klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie przeżywali comiesięczne skupienie. Dzień ten poprowadził prefekt seminarium,
ojciec Adam Kośla CSsR.

Tematem były słowa Maryi skierowane do dzieci fatimskich: „Moje Niepokalane Serce zatryumfuje”. Nietrudno się więc domyślić, że nasze rozważania dotyczyły orędzia objawień fatimskich. Dzień rozpoczęliśmy Jutrznią z konferencją, podczas której o. Adam wprowadził nas w tematykę dnia. Przed południem wysłuchaliśmy jeszcze jednej konferencji, po czym uczestniczyliśmy  w Eucharystii.

Istotnym elementem dnia skupienia była wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której całą wspólnotą seminaryjną odmówiliśmy modlitwę różańcową i poświęciliśmy się Niepokalanemu Sercu Maryi.

br. Aleksander Ćwik CSsR

“Terezjanka” – dzień na cześć św. Teresy

15 października w kalendarzu liturgicznym wspominamy św. Teresę od Jezusa, z której duchowości dużo czerpał św. Alfons Liguori – założyciel Redemptorystów. W związku z tym każdego roku w październiku klerycy z Tuchowa wybierają się na tzw. „terezjankę”, czyli całodniową wycieczkę.

Tegoroczna „terezjanka” wypadła 14 października. Siedmiu z nas, po wędrówce do rezerwatu Diable Skały w Bukowcu udało się do Sędziszowej k. Bobowej, na zaproszenie tamtejszej młodzieży.

Spotkanie rozpoczęliśmy o godz. 16.30 w kościele pw. św. Mikołaja nabożeństwem różańcowym, po którym zaprezentowaliśmy życiorysy naszych świętych Współbraci. Następnie wraz z młodzieżą uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Jacek Kupiec, miejscowy duszpasterz, a okolicznościowe kazanie wygłosił
br. dk. Tymoteusz Macioszek CSsR.

Kolejnym punktem spotkania, tym razem w remizie OSP w Sędziszowej, była wspólna zabawa i posiłek. Interesującym momentem programu była gra w „kalambury”, podczas której dwie drużyny, złożone z kleryków i młodzieży, stanęły pomiędzy sobą w szranki. Poza tym uczestnicy spotkania mieli okazję do zadawania pytań braciom klerykom.

Niemałym zaskoczeniem był przygotowany przez Bartka Laskowskiego (pomysłodawcę i głównego organizatora spotkania) multimedialny przegląd zaangażowania młodzieży przy kościele rektoralnym w Sędziszowej, a także filmik ze świadectwami zapraszający na czuwania młodzieżowe do naszego kościoła w Tuchowie. Na zakończenie spotkania wspólnie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i udaliśmy się w drogę powrotną do tuchowskiego seminarium.

Część z nas wyruszyła w tym dniu na Trzy Korony w Pieninach, niektórzy woleli pospacerować po Krakowie, odbyła się również wyprawa rowerowa.

Pozostali klerycy wyruszyli do pobliskiego Burzyna, czterech braci uczestniczyło w kursie Nowej Ewangelizacji w Krakowie, dwóch zaś miało okazję wystąpić w radiu, w audycji Czas wzrastania oraz w telewizji, w programie Westerplatte Młodych, wraz z młodzieżą związaną z Centrum Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów.
Relacja z wydarzenia: Razem…? Czy osobno?

Poniżej – galerie zdjęć z poszczególnych wypraw.

br. Jakub Kuroś CSsR

Zdjęcia z wypadu do Bukowca i Sędziszowej:

 

 

Pieniny – Trzy Korony:

 

 

Spacer po Krakowie:

 

 

Wyprawa rowerowa:

 

 

54. Ogólnopolski zjazd formacyjny Zespołu Misyjnego „Wschód”

Od 6 do 8 października 2017 r. w Domu Rekolekcyjnym Redemptorystów w Lubaszowej odbył się 54. Ogólnopolski zjazd formacyjny Zespołu Misyjnego „Wschód”. Wzięło w nim udział 47 osób: 32 świeckich, wśród których było aż 10 nowych kandydatów, którzy pragną włączyć się w dzieło ewangelizowania ubogich w krajach Europy Wschodniej, oraz 15 redemptorystów, na czele z nowym przewodniczącym Zespołu, o. Sylwestrem Pactwą. Jest on 12. Przewodniczącym Zespołu, zastąpił pełniącego tę funkcję przez ostatnie 8 lat o. Witolda Hetnara. O. Sylwester od tego roku akademickiego jest wykładowcą teologii fundamentalnej w seminarium redemptorystów w Tuchowie i pełni funkcję socjusza prefekta w seminarium.

Zjazd rozpoczął się w piątek, 6 października, kolacją a następnie została odprawiona Msza Święta.

Pierwszym wspólnym punktem soboty, 7 października, było rozmyślanie według metody św. Alfonsa Marii de Liguori. Po śniadaniu, sekretarz Zespołu przedstawił prezentację podsumowującą działalność „Wschodu” w roku akademickim 2016/2017, który to był 26. rokiem istnienia Zespołu. Na tę działalność składają się: niedziele misyjne, zbiórki przyborów szkolnych dla dzieci na Wschodzie (prowadzone w szkołach, przedszkolach i innych instytucjach), wystąpienia przybliżające działalność Zespołu i sprawę misji na Wschodzie, audycje w radiu i wiele innych. Kulminacją rocznej pracy są wyjazdy na letnie rekolekcje. Przedstawiciele każdej grupy wyjazdowej przybliżyli specyfikę każdego miejsca, opowiadali o pierwszych owocach rekolekcji, dzielili się radością ze wspólnego działania, jak również pomysłami co zrobić, aby ulepszyć naszą pracę w danym miejscu. Dzięki staraniom poszczególnych grup wyjazdowych wszystko było przedstawione w interesujący sposób, za pomocą środków multimedialnych. A było się czym dzielić! W minione wakacje Zespół przeprowadził osiem turnusów rekolekcyjnych, w krajach takich jak Ukraina, Białoruś i Litwa.

Podczas spotkania podsumowującego, w ramach aktywizacji, wszyscy uczestnicy zjazdu, a zwłaszcza nowe osoby, byli zaproszeni do zrobienia różańców, w taki sam sposób, w jaki dzieci wykonywały swoje dziesiątki różańca na rekolekcjach.

Wykonane różańce zostały poświęcone i użyte podczas uroczystej modlitwy różańcowej o godzinie 14:00, kiedy to łączyliśmy się duchowo z całą Polską w akcji „Różaniec do granic”. Wydarzenie to dobrze wpisało się w nasz zjazd, ponieważ podczas letnich rekolekcji mówiliśmy dzieciom o wartości i potrzebie modlitwy różańcowej. Troje spośród uczestników naszego spotkania wyjechało na granicę, aby tam wziąć udział w różańcu.

Najważniejszym momentem dnia była popołudniowa Msza św., która była odprawiona w intencji o. Witolda Hetnara, poprzedniego Przewodniczącego „Wschodu”.

Po kolacji odbyło się spotkanie, na którym planowaliśmy działalności na czekający nas rok pracy. Wieczór minął w ciepłej i radosnej atmosferze rozmów, śpiewów i tańców integracyjnych.

Dzień Pański, 8 października, rozpoczęliśmy wspólną Jutrznią, podczas której członek Zespołu, br. dk. Tymoteusz Macioszek, wygłosił do nas słowo. Po śniadaniu uczestniczyliśmy w Eucharystii w kaplicy Wniebowzięcia NMP w Lubaszowej, włączając się w świętowanie parafialnego odpustu ku czci św. Gerarda Majelli. Zjazd zakończyliśmy obiadem.

Ubogaceni mnóstwem wspomnień i wrażeń dziękujemy Panu Bogu za minione lato na Wschodzie i otwarci na Jego prowadzenie oraz ufni w macierzyńską opiekę Maryi, z radością i nadzieją wchodzimy w przygotowania do nowych dzieł ewangelizacyjnych.

br. Maksym Łabkow CSsR

Szczęśliwe oczy

Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. (Łk 10,23b-24)

Słowa ewangelii z dnia wspomnienia Matki Bożej Różańcowej wydają się całkowicie opisywać sobotnie „zajścia” na granicach.  Rzeczywiście, mieliśmy do czynienia z wielkim ewenementem.

W sobotę 7. października 2017r. tuchowscy wierni wzięli udział ogólnopolskiej akcji modlitewnej „Różaniec do Granic”.  Część została, aby modlić się przy tuchowskiej bazylice, pozostali parafianie udali się do Tylicza, natomiast 4 alumnów wraz z  o. Prefektem Adamem Koślą wyjechało modlić się do Kosarzysk, nieopodal Piwnicznej – Zdrój, przy granicy ze Słowacją .

Nasza 5-osobowa grupa włączyła się do modlitwy w Kosarzyskach. Podczas Mszy Św. kaznodzieja odwoływał się do apostołów, z których „wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami” (Dz 1,14). Po Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz krótkim posiłku wraz z kilkuset wiernymi udaliśmy się w 10-cio kilometrową trasę biegnącą wzdłuż polsko – słowackiej granicy i  odmówiliśmy 4 części różańca. Mimo małego deszczu, dość wymagającej wspinaczki i jeszcze trudniejszego zejścia uśmiech gościł na twarzach pielgrzymów.  Jedno jest pewne, działy się Boże rzeczy. Jak podaje Radio Maryja, modliło się ponad milion Polaków.
Cuda dzieją się na naszych oczach.

Już w przededniu akcji jej skalę można było określić  jako nad podziw imponującą. Spodziewano się nawet miliona uczestników. Nad akcją czuwała warszawska fundacja zrzeszająca świeckich ewangelizatorów Solo Dios Basta, której zawdzięczamy też inicjatywę zeszłorocznej Wielkiej Pokuty na Jasnej Górze.  Do akcji dołączyli się znani „ambasadorzy”, m. in.: Jerzy Zelnik, Cezary Pazura czy Przemysław Babiarz. Do mecenatu przyłączyło się wiele instytucji, np. Grupa Kapitałowa Energa, czy Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Różaniec do Granic dotarł nawet do kaplicy wojskowej w Bagram w Afganistanie.  Modlono się także w Nowej Zelandii, portugalskiej Fatimie i japońskiej Akicie.  Nawet Firma POLREGIO chcąc ułatwić wiernym dotarcie do punktów modlitwy, zaoferowała bilety w obie strony za symboliczną złotówkę.  Trzeba przyznać, coś niebywałego.

br. Dominik Król CSsR

“Wyzwanie”. Droga wewnętrzna

Już wkrótce w Tuchowie odbędzie się kolejne czuwanie z serii “Droga wewnętrzna” pod hasłem “Wyzwanie”.
Otworzy ono nowy cykl czuwań w roku szkolnym i akademickim 2017/2018. W tej serii każdemu czuwaniu będzie patronować inna postać biblijna.

Październikowe spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą w bazylice Matki Bożej Tuchowskiej o godzinie 18.30. Następnie będzie można uczestniczyć w liturgii słowa z konferencją, po której zapraszamy wszystkich na poczęstunek. Czuwanie zakończy się adoracją Najświętszego Sakramentu. Patronem pierwszego w tym roku czuwania będzie osoba króla Dawida.

Czy jesteś gotów, by podjąć wyzwanie? Zapraszamy Ciebie w piątek 20 października do Tuchowa!

Plakat wyzwanie

W skrócie:

Co? Czuwanie dla młodzieży z redemptorystami

Gdzie? bazylika MB Tuchowskiej w Tuchowie

Kiedy? 20 października 2017 r.

O której? o 18:30.

Młodzieżowe Czuwania z Redemptorystami na Facebooku

Pielgrzymka do sanktuarium św. Jana Pawła II „Totus Tuus”

W dorocznej pielgrzymce wspólnoty akademickiej UPJPII do sanktuarium świętego Jana Pawła II „Totus Tuus” w Krakowie wziął udział cały pierwszy rocznik naszego seminarium.

We wtorek, 3 października, wraz z o. rektorem Maciejem Sadowskim oraz o. socjuszem Sylwestrem Pactwą, przybyliśmy do Krakowskich Łagiewnik, aby uczestniczyć w modlitwie o dobre i wartościowe owoce naszej pracy w nowym roku akademickim 2017/2018. Po powitaniu wszystkich studentów i pielgrzymów przez rektora Uniwersytetu ks. prof. dra hab. Wojciecha Zyzaka, rozpoczęła się konferencja naukowa pt.: Kardynał Karol Wojtyła o miejscu i znaczeniu św. Jadwigi Królowej, którą wygłosił ks. prof. dr hab. Jacek Urban. Następnie uczestniczyliśmy w Mszy świętej koncelebrowanej, podczas  której zawierzyliśmy rozpoczynający się rok akademicki Bożej opiece. Godna zauważenia była też piękna oprawa muzyczna Eucharystii, którą poprowadził chór uniwersytecki „Psalmodia”. Po zakończonej liturgii udaliśmy się w drogę powrotną.

Pielgrzymka ta była okazją do oddania Panu Bogu tego czasu nauki, ale także do spotkania innych młodych studentów tak świeckich jak i duchownych.

                                                                  br. Michał Zieliński CSsR

Wybrał ich Bóg…

W niedzielę, 1 października 2017 roku, czterech redemptorystów Prowincji Warszawskiej: br. Adam Dudek, br. Dominik Jurek, br. Tymoteusz Macioszek i br. Krzysztof Wąsiewicz, dołączyło do stanu duchownego przez przyjęcie święceń diakonatu z rąk ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego, biskupa pomocniczego diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

W homilii celebrans przypomniał zadania diakona w Kościele: głoszenie Słowa, pomoc potrzebującym, wspieranie pracy prezbiterów i sprawowanie niektórych sakramentów. Ksiądz biskup zachęcał też do modlitwy o nowe powołania, nie tylko kapłańskie i do życia konsekrowanego, ale także o dobre powołania do życia małżeńskiego.

Święcenia diakonatu w tuchowskim sanktuarium zgromadziły wielu dostojnych gości: współbraci redemptorystów z Polski i zagranicy, osoby duchowne i konsekrowane, rodziny i przyjaciół nowych diakonów oraz liczną grupę członków Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich, którzy w pobliskiej Lubaszowej przeżywali w tym czasie swoje rekolekcje. Na liturgii nie zabrakło też naszych tuchowskich parafian.

Prosimy o modlitwę za naszych współbraci, aby byli gorliwymi sługami, kochającymi Boga i bliźnich, do których są posłani.

br. Maksym Łabkow CSsR

Inauguracja roku akademickiego w tuchowskim seminarium

Śpiewem średniowiecznego hymnu “Gaude Mater Polonia” w sobotnie popołudnie 30 września 2017 r. rozpoczął się nowy rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.

Na inaugurację przybyli liczni goście, których na samym początku przywitał o. Maciej Sadowski CSsR – rektor naszego seminarium. W auli św. Klemensa Hofbauera gościliśmy tego popołudnia m.in. ks. prof. dra hab. Jana Dziedzica – prodziekana Wydziału Teologicznego UPJP II oraz ks. prof. dra hab. Marka Kluza – prodziekana Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie, a zarazem osobistego delegata ks. bpa Andrzeja Jeża. Wśród zebranych gości nie zabrakło przedstawicieli WSD w Tarnowie, reprezentantów lokalnych władz samorządowych, przyjaciół i dobrodziejów naszego seminarium, oraz pięćdziesięcoosobowej grupy członków Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich przeżywających w tych dniach swoje rekolekcje w pobliskiej Lubaszowej. W sposób szczególny zostali zauważeni bracia nowicjusze, oraz postulanci, którzy w tym roku rozpoczynają swoją drogę w Zgromadzeniu.

Następnie miało miejsce sprawozdanie z działalności naukowo – dydaktycznej w ubiegłym roku pracy, a także immatrykulacja nowych siedmiu studentów pierwszego roku filozofii, którzy po złożeniu ślubów zakonnych zasilili tuchowską wspólnotę seminaryjną. Pierwszy wykład w tym roku pracy formacyjnej wygłosił ks. prof. dr hab. Jacek Urban – dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kilturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Bardzo ciekawy, bogato ilustrowany i świadczący o wielkiej erudycji autora wykład nosił tytuł: “O ikonografii Chrystusa Pana w starożytności” Konkluzją referatu było stwierdzenie Księdza Profesora, iż seminarium jest najlepszą szkołą, ponieważ jest szkołą Jezusa. Podniosłą uroczystość zwieńczyła Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił o. prowincjał Janusz Sok CSsR, a następnie wspólna kolacja w refektarzu tuchowskiego klasztoru.

o. dr Maciej Sadowski CSsR, rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie
br. Sławomir Wardzała CSsR