Pielgrzymka do sanktuarium św. Jana Pawła II „Totus Tuus”

W dorocznej pielgrzymce wspólnoty akademickiej UPJPII do sanktuarium świętego Jana Pawła II „Totus Tuus” w Krakowie wziął udział cały pierwszy rocznik naszego seminarium.

We wtorek, 3 października, wraz z o. rektorem Maciejem Sadowskim oraz o. socjuszem Sylwestrem Pactwą, przybyliśmy do Krakowskich Łagiewnik, aby uczestniczyć w modlitwie o dobre i wartościowe owoce naszej pracy w nowym roku akademickim 2017/2018. Po powitaniu wszystkich studentów i pielgrzymów przez rektora Uniwersytetu ks. prof. dra hab. Wojciecha Zyzaka, rozpoczęła się konferencja naukowa pt.: Kardynał Karol Wojtyła o miejscu i znaczeniu św. Jadwigi Królowej, którą wygłosił ks. prof. dr hab. Jacek Urban. Następnie uczestniczyliśmy w Mszy świętej koncelebrowanej, podczas  której zawierzyliśmy rozpoczynający się rok akademicki Bożej opiece. Godna zauważenia była też piękna oprawa muzyczna Eucharystii, którą poprowadził chór uniwersytecki „Psalmodia”. Po zakończonej liturgii udaliśmy się w drogę powrotną.

Pielgrzymka ta była okazją do oddania Panu Bogu tego czasu nauki, ale także do spotkania innych młodych studentów tak świeckich jak i duchownych.

                                                                  br. Michał Zieliński CSsR