Wybrał ich Bóg…

W niedzielę, 1 października 2017 roku, czterech redemptorystów Prowincji Warszawskiej: br. Adam Dudek, br. Dominik Jurek, br. Tymoteusz Macioszek i br. Krzysztof Wąsiewicz, dołączyło do stanu duchownego przez przyjęcie święceń diakonatu z rąk ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego, biskupa pomocniczego diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

W homilii celebrans przypomniał zadania diakona w Kościele: głoszenie Słowa, pomoc potrzebującym, wspieranie pracy prezbiterów i sprawowanie niektórych sakramentów. Ksiądz biskup zachęcał też do modlitwy o nowe powołania, nie tylko kapłańskie i do życia konsekrowanego, ale także o dobre powołania do życia małżeńskiego.

Święcenia diakonatu w tuchowskim sanktuarium zgromadziły wielu dostojnych gości: współbraci redemptorystów z Polski i zagranicy, osoby duchowne i konsekrowane, rodziny i przyjaciół nowych diakonów oraz liczną grupę członków Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich, którzy w pobliskiej Lubaszowej przeżywali w tym czasie swoje rekolekcje. Na liturgii nie zabrakło też naszych tuchowskich parafian.

Prosimy o modlitwę za naszych współbraci, aby byli gorliwymi sługami, kochającymi Boga i bliźnich, do których są posłani.

br. Maksym Łabkow CSsR