Inauguracja roku akademickiego w tuchowskim seminarium

Śpiewem średniowiecznego hymnu “Gaude Mater Polonia” w sobotnie popołudnie 30 września 2017 r. rozpoczął się nowy rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.

Na inaugurację przybyli liczni goście, których na samym początku przywitał o. Maciej Sadowski CSsR – rektor naszego seminarium. W auli św. Klemensa Hofbauera gościliśmy tego popołudnia m.in. ks. prof. dra hab. Jana Dziedzica – prodziekana Wydziału Teologicznego UPJP II oraz ks. prof. dra hab. Marka Kluza – prodziekana Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie, a zarazem osobistego delegata ks. bpa Andrzeja Jeża. Wśród zebranych gości nie zabrakło przedstawicieli WSD w Tarnowie, reprezentantów lokalnych władz samorządowych, przyjaciół i dobrodziejów naszego seminarium, oraz pięćdziesięcoosobowej grupy członków Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich przeżywających w tych dniach swoje rekolekcje w pobliskiej Lubaszowej. W sposób szczególny zostali zauważeni bracia nowicjusze, oraz postulanci, którzy w tym roku rozpoczynają swoją drogę w Zgromadzeniu.

Następnie miało miejsce sprawozdanie z działalności naukowo – dydaktycznej w ubiegłym roku pracy, a także immatrykulacja nowych siedmiu studentów pierwszego roku filozofii, którzy po złożeniu ślubów zakonnych zasilili tuchowską wspólnotę seminaryjną. Pierwszy wykład w tym roku pracy formacyjnej wygłosił ks. prof. dr hab. Jacek Urban – dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kilturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Bardzo ciekawy, bogato ilustrowany i świadczący o wielkiej erudycji autora wykład nosił tytuł: “O ikonografii Chrystusa Pana w starożytności” Konkluzją referatu było stwierdzenie Księdza Profesora, iż seminarium jest najlepszą szkołą, ponieważ jest szkołą Jezusa. Podniosłą uroczystość zwieńczyła Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił o. prowincjał Janusz Sok CSsR, a następnie wspólna kolacja w refektarzu tuchowskiego klasztoru.

o. dr Maciej Sadowski CSsR, rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie
br. Sławomir Wardzała CSsR