Nowi magistrzy teologii

W obecnym roku akademickim kolejni redemptoryści zakończyli studia w naszym seminarium zdając egzamin magisterski. We wtorek,9 lutego, dokonało tego pięciu studentów VI-go roku studiów: br. Arkadiusz Buszka, br. Antoni Popek, br. Stanisław Paprocki, br. Tomasz Mikołajczyk i br. Wacław Zyskowski. Wydarzenie to miało miejsce w naszym domu zakonnym w Krakowie. Komisji egzaminacyjnej składającej się z wykładowców naszego seminarium: o. dra Antoniego Karasia, o. dra Jana Chaima,  o. dra Macieja Sadowskiego, rektora WSD w Tuchowie, a także dra hab. Marka Kity i dra Marcina Majewskiego, przewodniczył prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII. Promotorami tegorocznych prac magisterskich z prawa kanonicznego, teologii biblijnej oraz liturgiki byli: o. dr hab. Marek Saj, prof. UKSW, o. dr Krzysztof Bieliński i  o. dr Ryszard Bożek. Uwieńczeniem tego radosnego wydarzenia był uroczysty obiad w refektarzu gościnnie nas przyjmującego domu krakowskiego. Zaś wieczorem w tuchowskiej wspólnocie seminaryjnej odbył się gaudeamus ku czci nowych magistrów teologii i ich promotorów, którym serdecznie gratulujemy!

br. Jerzy Krywult CSsR