Nowi redemptoryści – magistrzy teologii

11 maja 2023 r. czterech diakonów WSD Redemptorystów w Tuchowie obroniło swoje prace magisterskie oraz pozytywnie zdało egzamin Ex universa theologia (egzamin z całej teologii), uzyskując tym samym tytuł magisterski nauk teologicznych. Egzamin oraz obrona odbyły się w pod Wawelem w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy.

Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był ks. dr hab. Andrzej Kielian, kierownik kierunku teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Ponadto w komisji zasiedli eksperci dziedzin teologicznych: ks. dr Paweł Holc CM (teologia fundamentalna), ks. dr Adam Sejbuk CM (teologia dogmatyczna), s. dr hab. Anna Emmanuela Klich OSU (teologia biblijna) oraz ks. dr Szczepan Szpoton CM (teologia moralna).

Diakoni bronili prac o następujących tytułach:

  • Robert Borzyszkowski: Racjonalność chrześcijaństwa odpowiedzią na współczesny sekularyzm według Benedykta XVI;
  • Piotr Czechowicz: Działalność apostolska polskich redemptorystów w czasie Wielkiej Nowenny w latach 1957-1966 i peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w latach 1969-1970 na terenie diecezji tarnowskiej;
  • Dominik Król: Rozwój duchowy w doświadczeniu i nauczaniu św. Katarzyny ze Sieny na podstawie „Listów” i „Dialogu o Bożej Opatrzności”;
  • Almar Suchan: Dyspensowania od przeszkód małżeńskich w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II z 1983 roku.

Promotorami ojców diakonów byli kolejno: o. prof. dr hab. Paweł Mazanka CSsR, o. dr Maciej Sadowski CSsR, o. dr Marek Kotyński CSsR oraz o. dr hab. Marek Saj CSsR.

Nowym magistrantom gratulujemy uzyskanego tytułu i polecamy ich modlitwom na ostatnią prostą przed przyjęciem święceń prezebiteratu.

o. dr Maciej Sadowski CSsR. rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie