Odkrywanie ścieżek Bożego wezwania

Miniona sobota, 25 maja, była dla braci kleryków czasem szczególnej modlitwy i rozmyślania. Był to mianowicie dzień skupienia, który poprowadził o. Szczepan Hebda CSsR, duszpasterz  powołań w naszej prowincji.

Nie dziwi zatem to, że motywem przewodnim tego dnia była kwestia naszego powołania. W swoich konferencjach poruszył tematy związane z odkrywaniem i podejmowaniem przygotowanej nam przez Boga drogi życia. Zwrócił uwagę na to, że rodzina, nasze środowisko z którego wyszliśmy oraz seminarium, to główne etapy kształtowania się naszego powołania.

Ojciec Szczepan dawał nam też wskazówki praktyczne, jak w naszym wyborze wytrwać, zwracając uwagę na Jezusa Chrystusa, który jest dawcą powołania. Na końcu podzielił się również doświadczeniem własnej drogi, opowiadając nam o swojej „wędrówce” po ścieżkach Bożego zaproszenia, o wzlotach i upadkach, o swoich trudnościach i radościach.

Myślę, że każdemu z nas dzień ten dał wiele do rozmyślania, pozwolił ponownie przyjrzeć się drodze naszego rozeznawania  i umożliwił nam jeszcze bardziej utwierdzić się w powołaniu, na które odpowiedzieliśmy.

                                                                          Stanisław Stańczyk CSsR