Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus

Słowa te, z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów, a zwłaszcza chwila, w której zostały wypowiedziane, na długo pozostanie w naszej pamięci i sercu. Od nich swoje podziękowanie za dar kapłaństwa rozpoczął o. Paweł Orzeł CSsR, w Tuchowie w dniu swoich święceń, 30 maja 2020 r.

Nasz współbrat otrzymał w bazylice Matki Bożej Tuchowskiej święcenia prezbiteratu z rąk bpa Leszka Leszkiewicza. W homilii Ksiądz Biskup zaapelował do naszego neoprezbitera, aby głosił Ewangelię a nie siebie, z czcią i bojaźnią sprawował sakramenty, nigdy nie przedkładał obowiązków ponad liturgię, był wierny modlitwie brewiarzowej i dojrzale słuchał swoich przełożonych.

Mówił: „Kochaj ludzi i nigdy, nigdy ich nie rań, lecz stawaj się z każdym dniem podobny do Boskiego Pasterza, który z miłością szuka zagubionych, a kiedy ich odnajdzie, nie potępia, lecz bierze na swoje ramiona i zanosi do Ojca. Miłość do ludzi niech nie przysłania tobie ich słabości, lecz pomaga je im przezwyciężać”.

Nowy kapłan redemptorysta przez osiem lat przygotowywał się do dnia święceń. Będzie pracował w duszpasterstwie parafialnym w Głogowie. Jako motto swojej posługi wybrał słowa z Dziejów Apostolskich: „Nie bój się, Pawle!”: „Apostoł usłyszał je od Chrystusa. Te słowa są dla mnie umocnieniem, że nie idę sam w kapłaństwo, ale jest ze mną Pan. Jest w tej służbie miejsce dla misji i wykorzystania różnych środków, by głosić odważnie Jezusa” – mówi o. Paweł.

Bogu niech będą dzięki za niezmierzony dar kapłaństwa, którego nasz współbrat stał się uczestnikiem!

Aleksander Ćwik CSsR