Pierwsza rocznica beatyfikacji Marii Celeste Crostarosy

Powodem do wielkiej radości dla redemptorystowskiej rodziny zakonnej jest wspomnienie pierwszej rocznicy beatyfikacji Marii Celeste Crostarosy, założycielki Zakonu Najświętszego Odkupiciela (sióstr redemptorystek), związanej duchową przyjaźnią ze św. Alfonsem Marią de Liguori,  założycielem Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów). Zakon redemptorystek uczcił pierwszą rocznicę ogłoszenia M. Celeste błogosławioną trzydniowymi obchodami, które rozpoczęły się 15, a zakończyły 18 czerwca. Bracia klerycy wzięli udział w pierwszym dniu tego triduum.

Wprowadzeniem do wspólnego wspomnienia pięknej i wzniosłej uroczystości beatyfikacyjnej było odśpiewanie akatystu przez siostry przy współudziale kleryków naszego seminarium oraz o. Tomasza Jarosza CSsR. Słowa tego pięknego hymnu ukazują życie błogosławionej przez pryzmat jej mistycznych przeżyć i spotkań z Jezusem Chrystusem, których doświadczała niemal od początku swojego życia aż po jego koniec. Po zakończeniu celebracji akatystu miało miejsce redemptorystowskie, bratersko-siostrzane spotkanie w klasztorze sióstr.

Niech Pan Bóg błogosławi redemptorystkom i wciąż powołuje nowe osoby do ich zakonu.

br. Piotr Mazur CSsR

Galeria fotografii