Pierwsze śluby zakonne sióstr redemptorystek

Wraz z moimi ośmioma współbraćmi ze wspólnoty seminaryjnej uczestniczyliśmy w sobotę 27. sierpnia w uroczystości złożenia pierwszej profesji zakonnej przez siostrę Magdalenę Chojnowską, redemptorystkę.

To niecodzienne wydarzenie zgromadziło nas w klasztorze sióstr w Bielsku-Białej. Msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Romana Pindla koncelebrowana była między innymi przez ojca Dariusza Paszyńskiego CSsR, który reprezentował ojca Prowincjała. Siostra Magdalena, pełna uśmiechu i radości otoczona była rodziną, przyjaciółmi, członkami wspólnoty „Woda życia”, do której należała i innymi bliskimi jej sercu. Sam moment złożenia ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa był wzruszający. Siostra Magda, całkowicie i bez reszty oddała się Bogu i prosiła Go, aby mogła stać się Jego żywą pamiątką. Przyjęła ciemno-czerwony habit, który symbolizuje jej miłość do swojego Stwórcy, założyła welon, który oznacza, że jest jak Oblubienica z księgi Pieśni nad pieśniami poślubiona Oblubieńcowi. Otrzymała również konstytucje zakonne, krzyż i księgę Liturgii Godzin, którą będzie się modliła wraz z całym Kościołem powszechnym. Kiedy siostra Magda nałożyła welon, stała się jakby nowym człowiekiem – profesja przemieniła nie tylko jej wnętrze, ale też wygląd zewnętrzny. Pod koniec Mszy świętej usłyszeliśmy od księdza biskupa Romana, że siostra powinna zameldować się już na stałe w Bielsku-Białej, mimo że złożyła śluby na trzy lata. Nie tylko dlatego, że mniszki redemptorystki są zakonem klauzurowym, lecz również z powodu wiary w to, że pozostanie już na zawsze w rodzinie redemptorystowskiej.

br. Paweł Orzeł CSsR

Galeria