Wiekuisty Boże…

Całkowite oddanie się Bogu na własność. Oto, czym jest profesja wieczysta. Stała się udziałem dwóch naszych współbraci: Łukasza Barana oraz Michała Wielgusa, którzy w dniu dzisiejszym, w uroczystość Wniebowzięcia Matki Najświętszej złożyli śluby wieczyste w Zgromadzeniu Redemptorystów. Tym samym potwierdzili to, czym żyli od kilku lat, od chwili pierwszych ślubów zakonnych: kroczyć za Chrystusem Odkupicielem drogą rad ewangelicznych. Eucharystii podczas której bracia złożyli śluby przewodniczył przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, o. Janusz Sok. W uroczystości uczestniczyli współbracia z wielu domów Prowincji, a także misjonarze zagraniczni. Nowi profesi wieczyści wyrazili swoją otwartość na wyzwania, które staną na ich drodze życia zakonnego oraz gotowość do podjęcia ryzyka, które wynika z radykalnego życia radami ewangelicznymi.


W tym samym dniu w Lubaszowej dziewięciu braci nowicjuszów złożyło swoje pierwsze śluby zakonne. Po roku próby nowicjackiej zostali dopuszczeni do tego, by w Zgromadzeniu Redemptorystów rozwijać swoje powołanie w sposób jeszcze pełniejszy.


Pozostali współbracia profesi czasowi ponowili swoje oddanie się Odkupicielowi podczas jutrzni w kaplicy seminaryjnej.


Prosimy o modlitwę za nas wszystkich, którzy jesteśmy na drodze do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, a w tych dniach szczególnie polecajmy braci profesów wieczystych oraz neoprofesów.

 br. Piotr Mazur CSsR