Polscy redemptoryści – męczennicy Przemienienia

„Cała tajemnica postępu ludzkości leży w tym, aby coraz więcej stanowczo, przez wcielanie dobra i rozjaśnianie prawd, broń największa, jedyna, ostateczna, to jest męczeństwo – uniepotrzebniało się na ziemi.” ( C.K. Norwid )

W dn.21 maja br., kilku alumnów naszego seminarium wzięło udział w wykładzie historycznym pt. Polscy redemptoryści- męczennicy Przemienienia. W 75 rocznicę Powstania Warszawskiego i Rzezi Woli . Gościnna prelekcja miała miejsce w siedzibie tarnowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza.

Prelegentem był o. dr Maciej Sadowski CSsR, rektor WSD Redemptorystów , który jest wykładowcą  historii Kościoła w Tuchowie oraz na UP JPII.

 Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną Eucharystią, sprawowaną przez o. Macieja.

Wykład, oprócz możliwości wspólnego spotkania, było także okazją do wspomnienia największej masakry ludności cywilnej dokonanej  w czasie II wojny światowej i męczeństwa naszych współbraci w czasie Powstania Warszawskiego podczas tzw. Rzezi Woli.

 W czasie referatu wyświetlono fragm. filmu W służbie Odkupienia. Redemptoryści polscy w okowach dwóch totalitaryzmów .  Poznaliśmy nie tylko wojenną historię  warszawskich redemptorystów ,ale również piękne świadectwo męczenników ubiegłego wieku.

Po zakończonej  prelekcji nastąpiła dyskusja, która  cieszyła się sporym zainteresowaniem.

Tarnowski wykład było dla nas ważnym doświadczeniem, że ofiara naszych zamordowanych współbraci zaowocowała wzrostem powołań i gorliwości następnych pokoleń polskich redemptorystów.

Ufamy, że zdobyta wiedza  pomoże nam w codziennym studium historii naszej Ojczyzny, Kościoła i Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.

                                                                                                                                        Piotr Czechowicz CSsR