Teologia życia konsekrowanego w praktyce

W dniu 27 maja br. bracia z trzeciego roku naszego Wyższego Seminarium Duchownego wraz z ojcem Adamem, prefektem seminarium, brali udział w wyjazdowych zajęciach z teologii duchowości i teologii życia konsekrowanego. W ramach zajęć odwiedzili sanktuarium świętych Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu (k. Czchowa) oraz klasztor sióstr bernardynek w Kończyskach niedaleko Zakliczyna. Po odprawionej Mszy Świętej w kościele parafialnym oraz po zapoznaniu się z historią życia świętych patronów diecezji tarnowskiej, bracia udali się do pustelni, gdzie św. Świerad spędził 20 lat swojego życia. Modlitwa i krótki spacer połączony ze studium dokumentu papieża Franciszka na temat żeńskiego życia kontemplacyjnego w Kościele z 2016 roku uświadomił, jak wielkim darem dla każdego z nas jest życie konsekrowane szczególnie pustelnicze i mnisze. Kolejną częścią praktyczną naszych zajęć było spotkanie z siostrami bernardynkami, które przybliżyły nam swoje życie, charyzmat oraz codzienną działalność. Wielka radość i uśmiech płynące z serca sióstr udzieliły się również naszym współbraciom. Bezpośrednio po miłym spotkaniu i modlitwie w nowo wyremontowanym kościele powróciliśmy do Tuchowa.

 

Ireneusz Krzywoń CSsR

Pan Jezus nas prosi: czuwajcie!

26 maja br. nasza wspólnota seminaryjna przeżywała kolejny dzień skupienia, któremu przewodniczył prefekt o. Adam Kośla.

Temat dnia skupienia pozwolił nam zatrzymać się nad istotną w życiu duchowym adoracją Najświętszego Sakramentu.

W dobie pędu i pogoni za kolejnymi wyzwaniami, jakie stawia życie, Jezus nieustannie woła do człowieka: Zatrzymaj się! Czuwaj! Pozwól mi działać w Twoim życiu!

Adorować Jezusa Eucharystycznego jest trudno dla kogoś, którego serce jest wypełnione czymś lub kimś innym. Modlitwa ta wymaga zostawienia na boku tego wszystkiego, by móc zostać sam na sam z Miłością. Do tej modlitwy wezwany jest każdy, szczególnie osoba duchowna. O tym przypomina i zachęca papież emeryt Benedykt XVI pisząc, że to właśnie dzięki adoracji Najświętszego Sakramentu możliwa jest odnowa Kościoła.

Jezus jest tym, który leczy. Dlatego jako pierwszy lekarz, może On uleczyć każdy nałóg, który osłabia świętość Kościoła. Ojciec Adam zwrócił uwagę na ważną rzecz: Nałóg można wyrzucić z siebie, ale to dzięki adoracji w to miejsce przychodzi Chrystus i Jego Miłość. Inaczej miejsce to pozostaje puste i zła skłonność szybko tam powraca.

Niech te krótkie refleksje i cały dzień skupienia odnowią tę formę modlitwy w życiu naszym i czytelników tegoż artykułu. Z naszej strony prosimy o modlitwę, byśmy, jako wspólnota Seminarium, potrafili czuwać przy Jezusie Eucharystycznym i tak wzrastali w świętości.

Łukasz Vetter CSsR

Zobacz wszystko inaczej

Tytuł artykułu to hasło wyjazdu integracyjnego, na który udali się dwaj bracia z naszego seminarium: Łukasz Vetter i Grzegorz Pruś. Był to coroczny wyjazd rekreacyjno-integracyjny Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”. W tym roku odbył się on w dniach 17 – 19 maja, a miejscem docelowym była Muszyna. Opiekunem duchowym grupy był w tym czasie o. Kazimierz Pelczarski CSsR.

„Zobacz wszystko inaczej” – to hasło nie bez powodu jest tak sformułowane. Jednym z celów wyjazdu było bowiem zobaczenie szarej rzeczywistości w innym świetle, piękna życia mimo wszystko. W tym czasie rodzice dzieci niepełnosprawnych mieli wiele okazji, by porozmawiać o swoich radościach i problemach, spotkać się we wspólnocie. Wolontariusze oraz klerycy organizowali zabawy ruchowe dla podopiecznych, które sprawiły wszystkim dużo radości. Ważnymi punktami programu były również sobotnie wycieczki: do Tylicza, gdzie znajduje się piękny kościół oraz patriotyczna droga krzyżowa i do Krynicy – Zdroju, gdzie grupa wjechała na Górę Parkową kolejką linową, aby tam podziwiać krajobrazy Beskidu Sądeckiego. W późniejszym bloku wolnego czasu można było zwiedzić miasto i spróbować uzdrowiskowych wód. Dzień zakończył się Mszą Świętą i litanią loretańską, po której rodzice udali się na swoje spotkanie, a dzieci na dyskotekę.

W niedzielę najważniejszym punktem dnia była Eucharystia w kościele w Muszynie, po której zwiedziliśmy ogrody biblijne znajdujące się tuż obok. W tym dniu rodzice oraz klerycy mieli okazję uczestniczyć w kursie pierwszej pomocy, prowadzonym ciekawie i profesjonalnie przez ratownika medycznego z Nowego Sącza. Wyjazd zakończył się takim samym punktem, jakim się rozpoczął: wspólnym śpiewem litanii loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny.

Ten weekend był nie tylko dobrą okazją do integracji we wspólnocie stowarzyszenia „Nadzieja”, ale też czasem lepszego poznania siebie nawzajem, próby rozwiązania swoich problemów i przede wszystkim spojrzenia na świat w innym świetle. Styczność z prawdziwymi ludzkimi problemami jest niewątpliwie cennym doświadczeniem dla młodego kleryka, przygotowującego się do posługi wśród ludzi, zwłaszcza ubogich i opuszczonych, a wydarzenia tego typu dają ku temu odpowiednią szansę.

Grzegorz Pruś CSsR

Polscy redemptoryści – męczennicy Przemienienia

„Cała tajemnica postępu ludzkości leży w tym, aby coraz więcej stanowczo, przez wcielanie dobra i rozjaśnianie prawd, broń największa, jedyna, ostateczna, to jest męczeństwo – uniepotrzebniało się na ziemi.” ( C.K. Norwid )

W dn.21 maja br., kilku alumnów naszego seminarium wzięło udział w wykładzie historycznym pt. Polscy redemptoryści- męczennicy Przemienienia. W 75 rocznicę Powstania Warszawskiego i Rzezi Woli . Gościnna prelekcja miała miejsce w siedzibie tarnowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza.

Prelegentem był o. dr Maciej Sadowski CSsR, rektor WSD Redemptorystów , który jest wykładowcą  historii Kościoła w Tuchowie oraz na UP JPII.

 Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną Eucharystią, sprawowaną przez o. Macieja.

Wykład, oprócz możliwości wspólnego spotkania, było także okazją do wspomnienia największej masakry ludności cywilnej dokonanej  w czasie II wojny światowej i męczeństwa naszych współbraci w czasie Powstania Warszawskiego podczas tzw. Rzezi Woli.

 W czasie referatu wyświetlono fragm. filmu W służbie Odkupienia. Redemptoryści polscy w okowach dwóch totalitaryzmów .  Poznaliśmy nie tylko wojenną historię  warszawskich redemptorystów ,ale również piękne świadectwo męczenników ubiegłego wieku.

Po zakończonej  prelekcji nastąpiła dyskusja, która  cieszyła się sporym zainteresowaniem.

Tarnowski wykład było dla nas ważnym doświadczeniem, że ofiara naszych zamordowanych współbraci zaowocowała wzrostem powołań i gorliwości następnych pokoleń polskich redemptorystów.

Ufamy, że zdobyta wiedza  pomoże nam w codziennym studium historii naszej Ojczyzny, Kościoła i Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.

                                                                                                                                        Piotr Czechowicz CSsR

Zjazd Rodzin kleryków

W dniach 18 – 19 maja br., w domu rekolekcyjnym na lubaszowskiej górce, odbyło się kolejne spotkanie rodzin kleryków naszego tuchowskiego seminarium. W zjeździe, wraz z alumnami, uczestniczyło około 80 osób. Nasze rodziny zjechały się z całej Polski, jak również z Białorusi i Ukrainy.

            Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy w sobotę poranną modlitwą w kaplicy. Po śniadaniu i kawie, przy której mieliśmy okazję kosztować domowych wypieków naszych bliskich, wybraliśmy się na wycieczkę turystyczną do Tarnowa, podczas której zwiedziliśmy starówkę, kościół katedralny oraz Muzeum Diecezjalne w Tarnowie – najstarsze muzeum w Europie. Bezpośrednio po powrocie na Lubaszową posililiśmy się obiadem, po której nastąpił czas na odpoczynek, który każdy mógł wykorzystać według swego uznania. Punktem kulminacyjnym dnia była uroczyście sprawowana Eucharystia, której przewodniczył o. Maciej Sadowski CSsR – rektor naszego seminarium. Oddaliśmy również cześć Matce Bożej odśpiewując litanię loretańską, w której poleciliśmy opiece Maryi nasze rodziny i bliskich. W godzinach wieczornych miało miejsce pełne radości i rodzinnej atmosfery grillowanie, które przygotowali od strony kulinarnej nasi utalentowani współbracia.

            Niedzielne świętowanie zakończyło się obiadem, które poprzedziły poranne modlitwy Liturgią Godzin oraz Msza Święta sprawowana przez o. Janusza Soka CSsR – prowincjała naszego Zgromadzenia. W godzinach popołudniowych rodziny porozjeżdżały się do swoich domów.

            Tegoroczny zjazd rodzin kleryków był kolejną szansą do zacieśnienia wzajemnych relacji w naszej rodzinie redemptorystowskiej, nie wypływających może z więzów krwi, ale więzów wiary i miłości do Odkupiciela.

Norbert Żukliński CSsR

Najpiękniejsze powołanie – powołanie do czystości

17 maja w tuchowskiej bazylice odbyło się kolejne czuwanie młodzieżowe z cyklu „Droga wewnętrzna”, na które przybyły jak zwykle tłumy młodzieży. Tym razem tematem przewodnim była czystość. Naszym świętym patronem był bł. January Sarnelli, redemptorysta pracujący wśród ludzi ulicy, a zwłaszcza kobiet. Słowo Boże wygłoszone zostało przez o. Macieja Ziębca CSsR, duszpasterza akademickiego w Toruniu, który zabrał stamtąd kilkoro spośród młodych.

Obchody rozpoczęły się od najważniejszego punktu, czyli wspólnej Mszy św. pod przewodnictwem zaproszonego gościa. Kaznodzieja zaprosił zebranych do powierzenia swoich problemów Jezusowi oraz zachęcił do postawy odwagi, nawiązując do słów dzisiejszej ewangelii: „Niech się nie trwoży serce wasze”. Wlewał w serca słuchających nadzieję na wieczne mieszkanie w niebie. Zapewniał, że Chrystus poszedł przygotować nam miejsce i gdy powróci, to zabierze nas do siebie.

Jak każdego miesiąca po wspólnej Eucharystii nastał czas na Liturgię Słowa wraz z konferencją. O. Maciej wygłosił słowo pokrzepienia. Zapewniał, że pomimo naszych kłopotów z czystością, zawsze możemy iść do Chrystusa, by On nas uleczył. Jest na nas otwarty, gdyż On przyszedł do celników, grzeszników i jawnogrzesznic. Kaznodzieja przedstawił piękny obraz czystości jako jabłka. Zachęcał, by dbać o tę wartość od najmłodszych lat, gdyż jest ona wspaniałym darem, który możemy wnieść w do życia małżeńskiego, kapłańskiego lub zakonnego. Ze słowa skierowanego do młodzieży wybrzmiało tytułowe przesłanie, że „najpiękniejsze powołanie to powołanie do czystości”.

Następnie nie mogło zabraknąć wspólnej drożdżówki na jadalni pielgrzyma, gdzie jak zazwyczaj można było zamienić kilka słów w gronie swoich przyjaciół i znajomych. Choć sala nie pękała w szwach, to jednak została wypełniona.

Czuwanie zakończyło się adoracją Najświętszego Sakramentu. Tym razem towarzyszyły nam światła przygotowane do przeprowadzenia uwielbienia oraz gęste kłęby kadzidła. W dobrym przeżyciu tego czasu towarzyszył nam też pięknie przygotowany śpiew, pobrzmiewający w tuchowskiej świątyni. Był to z pewnością dla wielu moment duchowego pobudzenia i uzdrowienia. Podczas adoracji każdy miał możliwość podejścia do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i złożenia mu wyznania. Na zakończenie, przed błogosławieństwem, nasz Odkupiciel przeszedł między nami. Każdy mógł raz jeszcze doświadczyć, że On naprawdę jest i przychodzi do nas, nawet gdy nie wszystko nam wychodzi.

Już dziś zapraszamy na kolejne czuwanie. Pragniemy zauważyć, że odbędzie się ono dopiero 5 lipca, podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. A kto będzie naszym patronem? Jaki będzie temat? Czuwajcie, niedługo wszystko się okaże.

Marcin Wojdan CSsR

Sztuka życia z o. Rektorem

W naszym Zgromadzeniu imieniny to szczególny moment kiedy można uczcić solenizanta, docenić jego osobę, podziękować za tworzenie wspólnoty zakonnej. Dlatego 14 maja, w dniu imienin o. rektora Macieja Sadowskiego przygotowaliśmy spektakl: „Sztuka życia z o. Maciejem”.

            Rozpoczęliśmy od wykładu na temat savoir vivre’u. Następnie wiedza teoretyczna była sprawdzana podczas quizu. Po zaciętej rywalizacji drużyna o. Rektora zwyciężyła.

            Savoir vivre to nie tylko kwestia wyuczenia się schematów zachowania. Sztuka życia to przede wszystkim postępowanie opierające się na zasadzie miłości. Oznacza ona pragnienie dobra dla drugiego człowieka, dbanie o to, aby druga osoba czuła, że poświęcamy jej uwagę, traktujemy z szacunkiem i kulturą.

            Ufamy, że ten spektakl pomoże nam piękniej przeżywać nasze życie.

Jakub Gościński CSsR

Niedziela Dobrego Pasterza

Jako wspólnota WSD Redemptorystów w Tuchowie wraz z Centrum Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów w drugi weekend majowy wyruszyliśmy w Polskę. Z okazji Niedzieli Dobrego Pasterza odwiedziliśmy wiele placówek, w których posługują redemptoryści. Naszym celem była modlitwa o nowe powołania do Zgromadzenia.

            W kilku parafiach już w sobotę – 11 maja spotkaliśmy się z młodymi chłopakami, aby zaprezentować im, czym jest życie zakonne, i jak wygląda przygotowanie do kapłaństwa. W myśl orędzia papieża Franciszka na 56 Światowy Dzień Modlitw o Powołania próbowaliśmy im pomóc zrozumieć, że czas wyboru kierunku, w którym potoczy się ich życie jest ważny i trzeba go przeżyć świadomie: „pragnieniem Boga jest bowiem, by nasze życie nie stało się więźniem tego, co oczywiste, by z powodu opieszałości nie było wciągnięte w codzienne nawyki i nie pozostawało bierne w obliczu tych decyzji, które mogłyby mu nadać znaczenie. Pan nie chce, abyśmy się poddawali, żyjąc chwilą i myśląc, że w gruncie rzeczy nie ma nic takiego, dla czego warto byłoby się angażować z pasją, gasząc wewnętrzny niepokój poszukiwania nowych dróg dla naszej żeglugi”.

            W niedzielę 12 maja uczestniczyliśmy w Mszach Świętych i wraz z wiernymi polecaliśmy wszystkich tych, których Bóg wzywa do szczególnej służby w Kościele. Zachęcaliśmy też do podjęcia „Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich” oraz informowaliśmy o sposobach realizacji naszego charyzmatu. Jest ich wiele i stanowią one propozycję zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Posługa głoszenia Obfitego Odkupienia jest bowiem realizowana przez mniszki redemptorystki w Bielsku-Białej, przez siostry Misjonarki Najświętszego Odkupiciela, które chcą założyć w Polsce swój pierwszy klasztor oraz przez ojców i braci redemptorystów.

            Trwając w Tygodniu Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego całą ufność pokładamy orędownictwie Maryi. „Jej misja nie była łatwa – jak mówi papież Franciszek, ale nie pozwoliła, by opanował Ją strach. Jej «tak» „było «tak» osób, które chcą się zaangażować i podjąć ryzyko, które chcą postawić wszystko na jedną szalę, bez innych gwarancji, niż pewność, że niosą obietnicę”. Mamy nadzieję, że mimo wielu niesprzyjających okoliczności głos Boga w sercu młodych ludzi będzie słyszalny i nie pozostanie bez odpowiedzi.

Paweł Orzeł CSsR

Szlakiem bawarskich Redemptorystów

            W Poniedziałek Wielkanocny w składzie: bracia Dawid Gajda, Karol Łukaszczyk i Paweł Kulikowski wraz z prefektem – o. Adamem Koślą, udaliśmy się na wycieczkę do Bawarii.

            Pierwszy dzień spędziliśmy w podróży, przeplatając naszą drogę modlitwami i wielkanocnym śpiewem „Regina Cæli”. Późnym wieczorem dotarliśmy do Monachium do szkoły Polskiej Misji Katolickiej, gdzie rezydowaliśmy przez cały naszego pobytu na bawarskiej ziemi. W Monachium czekał na nas rektor naszego tuchowskiego seminarium – o. Maciej Sadowski. Drugiego dnia naszej wycieczki odwiedziliśmy Augsburg, gdzie podziwialiśmy katedrę i kościół Matki Bożej od rozwiązywania węzłów. Odwiedziliśmy też miejsce debaty pomiędzy marcinem Lutrem a legatem papieskim. Następnie poświęciliśmy czas na zwiedzanie muzeum obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie wielu kapłanów, w tym 3 naszych współbraci było prześladowantch podczas II wojny światowej. Trzeciego dnia odwiedziliśmy Berchtesgaden, miejsce urodzenia bł. Kaspra Stangassingera. Bardzo serdecznie zostaliśmy przyjęci w rodzinnym domu Kaspra przez Panią Ritę, krewną naszego błogosławionego. Na koniec dnia podziwialiśmy górskie jezioro Königssee w Alpach. Następnego dnia odwiedziliśmy alpejskie miejscowości: Neuschwanstein i Füssen, gdzie urodził się nasz współbrat bł. Franciszek Xawery Seelos. Byliśmy też w słynnym klasztorze benedyktynów w Ettal, gdzie w sklepiku klasztornym zakupiliśmy pamiątki dla naszych współbraci i bliskich. Kolejnego dnia byliśmy w Marktl – miejscu urodzenia Benedykta XVI, Altötting – sanktuarium maryjnym, Bawarskiej Częstochowie. Kolejnego dnia odwiedziliśmy dom zakonny redemptorystów w Gars, gdzie pomodliliśmy się nad relikwiami bł. Kaspra oraz nad grobami współbraci leżącymi na przyklasztornym cmentarzu. Szóstego dnia naszej pielgrzymki zwiedziliśmy centrum Monachium – Marienplatz i katedrę. Tego dnia, w godzinach wieczornych, uczestniczyliśmy w Eucharystii wraz z monachijską polonią w kościele św. Moniki. Cały Dzień Pański poświeciliśmy na wspólną modlitwę z polskimi parafianami w Monachium. Na każdej z Mszy Świętych jeden z nas opowiadał o swoim powołaniu i o naszym seminarium. Po każdej Eucharystii nasi rodacy mogli wesprzeć nasze seminarium poprzez zakup miodu, który przywieźliśmy z Tuchowa. Cieszymy się, że mogliśmy ten tydzień spędzić w tych pięknych miejscach, poznając bawarską historię i kulturę oraz modlić się z Polakami zamieszkającymi Bawarię.

            Dziękujemy naszym Współbraciom posługującym w Monachium, o. proboszczowi Stanisławowi Pławeckiemu, o. Rafałowi Nowakowi i o. neoprezbiterowi Adamowi Dudkowi, za życzliwe przyjęcie i serdeczną, braterską atmosferę.

Paweł Kulikowski CSsR

Droga wewnętrzna – „Czystość”

            Wielkimi krokami zbliża się kolejne czuwanie młodzieżowe z cyklu „Droga wewnętrzna”. Tym razem patronem naszego majowego spotkania będzie bł. January Sarnelli, jeden z pierwszych towarzyszy św. Alfonsa, pomagający w szczególności kobietom ulicy w „wychodzeniu na prostą”.

            Błogosławiony redemptorysta będzie dla nas inspiracją do rozważania cnoty czystości, do której szerzej nawiąże zaproszony do Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej gość – o. Maciej Ziębiec CSsR, duszpasterz akademicki, na co dzień pracujący w Toruniu w parafii św. Józefa.

            Czuwanie młodzieżowe rozpocznie się 17 maja o godzinie 18:30 Mszą Świętą w tuchowskiej bazylice. Następnie uczestniczyć będziemy w liturgii słowa, wspólnym spotkaniu na jadalni pielgrzyma oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. Przygotowania czas zacząć i … do zobaczenia!

Marcin Wojdan CSsR