Pan Jezus nas prosi: czuwajcie!

26 maja br. nasza wspólnota seminaryjna przeżywała kolejny dzień skupienia, któremu przewodniczył prefekt o. Adam Kośla.

Temat dnia skupienia pozwolił nam zatrzymać się nad istotną w życiu duchowym adoracją Najświętszego Sakramentu.

W dobie pędu i pogoni za kolejnymi wyzwaniami, jakie stawia życie, Jezus nieustannie woła do człowieka: Zatrzymaj się! Czuwaj! Pozwól mi działać w Twoim życiu!

Adorować Jezusa Eucharystycznego jest trudno dla kogoś, którego serce jest wypełnione czymś lub kimś innym. Modlitwa ta wymaga zostawienia na boku tego wszystkiego, by móc zostać sam na sam z Miłością. Do tej modlitwy wezwany jest każdy, szczególnie osoba duchowna. O tym przypomina i zachęca papież emeryt Benedykt XVI pisząc, że to właśnie dzięki adoracji Najświętszego Sakramentu możliwa jest odnowa Kościoła.

Jezus jest tym, który leczy. Dlatego jako pierwszy lekarz, może On uleczyć każdy nałóg, który osłabia świętość Kościoła. Ojciec Adam zwrócił uwagę na ważną rzecz: Nałóg można wyrzucić z siebie, ale to dzięki adoracji w to miejsce przychodzi Chrystus i Jego Miłość. Inaczej miejsce to pozostaje puste i zła skłonność szybko tam powraca.

Niech te krótkie refleksje i cały dzień skupienia odnowią tę formę modlitwy w życiu naszym i czytelników tegoż artykułu. Z naszej strony prosimy o modlitwę, byśmy, jako wspólnota Seminarium, potrafili czuwać przy Jezusie Eucharystycznym i tak wzrastali w świętości.

Łukasz Vetter CSsR