Teologia życia konsekrowanego w praktyce

W dniu 27 maja br. bracia z trzeciego roku naszego Wyższego Seminarium Duchownego wraz z ojcem Adamem, prefektem seminarium, brali udział w wyjazdowych zajęciach z teologii duchowości i teologii życia konsekrowanego. W ramach zajęć odwiedzili sanktuarium świętych Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu (k. Czchowa) oraz klasztor sióstr bernardynek w Kończyskach niedaleko Zakliczyna. Po odprawionej Mszy Świętej w kościele parafialnym oraz po zapoznaniu się z historią życia świętych patronów diecezji tarnowskiej, bracia udali się do pustelni, gdzie św. Świerad spędził 20 lat swojego życia. Modlitwa i krótki spacer połączony ze studium dokumentu papieża Franciszka na temat żeńskiego życia kontemplacyjnego w Kościele z 2016 roku uświadomił, jak wielkim darem dla każdego z nas jest życie konsekrowane szczególnie pustelnicze i mnisze. Kolejną częścią praktyczną naszych zajęć było spotkanie z siostrami bernardynkami, które przybliżyły nam swoje życie, charyzmat oraz codzienną działalność. Wielka radość i uśmiech płynące z serca sióstr udzieliły się również naszym współbraciom. Bezpośrednio po miłym spotkaniu i modlitwie w nowo wyremontowanym kościele powróciliśmy do Tuchowa.

 

Ireneusz Krzywoń CSsR