Posłanie br. Sławomira Wardzały CSsR do Argentyny

Czwartego dnia Wielkiego Odpustu Tuchowskiego, 3 lipca 2018 r.,  Msza Święta o godzinie 11:00 była szczególna dla redemptorystów, zwłaszcza dla tuchowskiej wspólnoty seminaryjnej, ponieważ tego dnia miało miejsce posłanie misyjne br. Sławomira Wardzały – kleryka Wyższego Seminarium Duchownego w Tuchowie, który niedługo uda się do Argentyny, aby tam dokończyć studia i podjąć pracę misyjną.

Na placu zgromadziła się rodzina br. Sławomira, ojcowie i bracia redemptoryści, księża diecezjalni, w tym proboszcz „nowego misjonarza” z Woli Rzędzińskiej ks. Stanisław Szufnara, członkowie Zespołu Misyjnego „Wschód”, wielu jego przyjaciół oraz pielgrzymka przyjaciół misji zagranicznych i wspierających misje.

Mszy przewodniczył rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tuchowie – o. dr Maciej Sadowski CSsR, natomiast homilię wygłosił wyższy przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – o. dr Janusz Sok CSsR.

Po kazaniu miało miejsce posłanie br. Sławomira. Ojciec prowincjał odmówił modlitwę posłania misjonarza i wręczył mu krzyż misyjny.

Wszyscy modlimy się za br. Sławomira, aby zawsze wspierała go łaska Boża, a jego praca misyjna okazała się owocna.

br. Michał Zieliński CSsR, fot. Karol Gut