Zakończenie roku akademickiego

29 czerwca nadszedł dzień wyczekiwany przez studentów naszego seminarium od początku roku akademickiego. Uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem o. Prowincjała Janusza Soka CSsR zakończyliśmy kolejny rok studiów. Ojciec Prowincjał zwrócił nam uwagę na to, byśmy nie tyle zwracali uwagę na to ile książek przeczytaliśmy, lecz na to ile z ich treści nam zostało.

Wdzięczni Bogu i Niepokalanej za szczęśliwie przeżyty kolejny rok formacji zakonnej, przygotowujemy się do rozpoczęcia Wielkiego Odpustu Tuchowskiego i czasu wakacji bogatego w różnorakie praktyki i odpoczynek.

Ponadto, po dwóch latach zmagań z poznawaniem dorobku filozoficznego ludzkości, ośmiu braci z drugiego roku zakończyło pierwszy etap studiów, zdając 27 czerwca egzamin końcowy z filozofii. Składa się on z przedstawienia pisemnej pracy proseminaryjnej i odpowiedzi na pytania członków komisji. W tym roku przewodniczył jej o. rektor Maciej Sadowski CSsR, a jej skład tworzyli: o. Marek Urban CSsR, dr hab. Piotr Duchliński oraz dr Robert Piechowicz – wykładowcy naszego seminarium. Dwuletnie studia filozoficzne są przygotowaniem do czteroletniego studium teologicznego, które kończy się obroną pracy magisterskiej.

Patryk Reczek CSsR