Poświęcenie kaplicy w Bukowinie Tatrzańskiej

9 listopada, w 287. rocznicę założenia Zgromadzenia Redemptorystów, w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się poświęcenie kaplicy w domu rekolekcyjno-wypoczynkowy „Scala”. Na uroczystość przybyli niektórzy z dobrodziejów, dzięki którym dom mógł powstać. Nie zabrakło także współbraci redemptorystów oraz lokalnych przedstawicieli Kościoła, którzy wzięli udział w tej historycznej chwili.

O godzinie 12:00 uroczyście został odczytany dekret abpa Marka Jędraszewskiego ustanawiający kaplicę w domu „Scala”. Uczynił to o. Mieczysław Babraj CSsR, dyrektor tego ośrodka. O. Janusz Sok, prowincjał Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, który przewodniczył Eucharystii, dokonał w jej trakcie poświęcenia kaplicy. Po Mszy wszyscy zgromadzeni wzięli udział w wspólnym obiedzie. Następnie można było zwiedzić cały dom „Scala”.

Dom rekolekcyjno-wypoczynkowy „Scala” jest miejscem wypoczynku i relaksu połączonego z odnową ducha. W najbliższym czasie rozpoczną się tu pierwsze turnusy rekolekcyjne. Nazwa domu łączy się ściśle z historią Zgromadzenia, gdyż to we Włoszech, właśnie w miejscowości Scala, w 1732 r. powstało Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela.  Zapraszamy wszystkich do malowniczej Bukowiny Tatrzańskiej i naszego domu, z którego można wrócić nie tylko zrelaksowanym, ale też odnowionym duchowo.

Marcin Wojdan CSsR

Strona internetowa ośrodka Scala w Bukowinie Tatrzańskiej