Przesłanie do redemptorystów „na dzisiaj”.

Jesteśmy misjonarzami. Prowadzimy misje głosząc kazania, pracując w parafii, pracując w formacji, pracując jako wykładowca. To wszystko jest tym, co robimy, aby przeżywać naszą misję zgodnie z rzeczywistymi potrzebami ludzi i zgodnie z rozeznaniem wspólnoty. Ale przede wszystkim jesteśmy misjonarzami. Zapraszamy do wysłuchania orędzia naszego ojca generała Michaela Brehla CSsR