Radość Konsekrowanych…

           Obchody XXVI Światowego Dnia Życia Konsekrowanego w diecezji tarnowskiej rozpoczęły się uroczystymi nieszporami ze święta Ofiarowania Pańskiego 1 lutego 2023 r. o godz. 16:30 w Bazylice Matki Bożej Tuchowskiej przy naszym Seminarium pod przewodnictwem bp. Leszka Leszkiewicza. Gościliśmy w naszym Sanktuarium wszystkie przybyłe osoby życia konsekrowanego: zakonników, siostry zakonne i przedstawicieli instytutów świeckich.

           Biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej wygłosił do nas słowo, podkreślając jak ważny jest dialog z Panem Bogiem
i współbraćmi/współsiostrami w codziennym realizowaniu życia zakonnego. Zaznaczył, że osoba oddana do końca na służbę Bogu powinna każdego dnia umacniać w sobie entuzjazm z tego, że jest szczególnie wybraną przez samego Chrystusa. Po skończonej liturgii, zaprosiliśmy naszych gości na czele z ks. biskupem Leszkiem Leszkiewiczem na kolację do klasztoru.

           Następnego dnia kontynuując świętowanie Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, jako wspólnota zakonnego seminarium Redemptorystów uczestniczyliśmy w wydarzeniach zorganizowanych w Tarnowie. Od godz. 09:00 słuchaliśmy konferencji formacyjnej pod tytułem: ,,Wiara i rozwój osobowy”, którą wyłożył o. Tadeusz Florek OCD w Auli przy Katedrze tarnowskiej.

           Następnie zgromadziliśmy się z innymi przedstawicielami zgromadzeń posługujących na terenie diecezji na wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu w świątyni katedralnej. Po wspólnej modlitwie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. wraz z obrzędem błogosławieństwa świec oraz odnowieniem ślubów zakonnych pod przewodnictwem Ks. Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. Zaznaczył On jako kaznodzieja podczas homilii, żeby każdego dnia być wdzięcznym Panu Bogu za dar powołania zakonnego i strzec go w gorliwym życiu zgodnym z duchowością i charyzmatem własnego instytutu.

br. Artur Topolski CSsR rok I