Wierzę w jeden, święty, powszechny i katolicki Kościół

W sobotę, dnia 18.02. w naszej wspólnocie seminaryjnej przeżywaliśmy dzień skupienia. Poprowadził go dla nas ks. Grzegorz Lechowicz, wikariusz biskupi ds. zakonnych diecezji tarnowskiej.

            W czasie konferencji ksiądz Grzegorz przedstawiał nam Kościół od wewnątrz, ukazywał nam jak ważna jest hierarchiczność Kościoła i skąd bierze się prymat papieża. Na podstawie historii Piotra opisanej w Ewangelii i dialogu Jezusa z uczniami pod Cezareą Filipową wskazał, że nieomylność papieża nie bierze się tylko z jego własnej wiedzy i doświadczenia, lecz przede wszystkim z natchnienia Boga. Podczas eucharystii pochyliliśmy się nad tym co powinno szczególnie wyróżniać kapłanów i osoby życia zakonnego – nad wiarą w Boga i Kościół. Popołudniowa konferencja była czasem refleksji nad historią Mojżesza, Aarona i Miriam. Mojżesz został przywódcą Narodu Wybranego nie ze względu na swoje umiejętności, ale z wolnego wyboru Boga. Podobnie dzisiaj kapłani czy biskupi nie wybrali powołania, ponieważ mieli zdolności potrzebne do dobrego wypełniania posługi, lecz odpowiedzieli na głos Boży. Ks. Grzegorz zwrócił również uwagę na obecną w Kościele, również wśród księży, krytykę osób duchownych, szczególnie papieża. Bazując na Ewangelii i historii Mojżesza uzasadniał dlaczego taka krytyka nie podoba się Bogu i jak powinno wyglądać nasze podejście wobec hierarchii kościelnej.

            Dzień ten był dla nas bodźcem do odnowy naszego spojrzenia na Kościół – mistyczne Ciało Chrystusa oraz umocnienia naszej wiary i miłości do niego. Dziękujemy serdecznie księdzu Grzegorzowi za ten czas dzielenia się swoim spojrzeniem na Kościół oraz za całą jego posługę wobec osób konsekrowanych, którą podejmuje na szczeblu diecezjalnym.

 br. Szymon Niziołek CSsR