Radość kroczenia za Chrystusem Odkupicielem

                Od 2 do 5 kwietnia wspólnoty seminaryjna i postulancka, wraz z bratem juniorystą, przeżywały swoje rekolekcje wielkopostne w Łomnicy-Zdroju. Był to dobry czas przygotowania do najważniejszych uroczystości w roku liturgicznym, oraz odpoczynku po trudzie głoszenia rekolekcji parafialnych.

                Intensywne dni duchowego skupienia przeprowadził dla nas o. Jacek Zdrzałek CSsR, wieloletni prefekt Seminariów w Tuchowie oraz w Rzymie, były magister nowicjatu oraz koordynator Konferencji Redemptorystów Europy. Dzięki swemu doświadczeniu w prowadzeniu młodych mężczyzn do kapłaństwa, głosił on konferencje, które skupiały się na głównych aspektach życia seminaryjnego. Potrafił też odpowiadać na problemy, które rodzą się w naszym życiu. Niezwykle ubogacające było dla nas braterskie spotkanie, podczas którego mogliśmy wymieniać się przeżywanymi radościami i trudami, oraz porozmawiać z o. Jackiem na tematy, które szczególnie nas interesowały.

                Rekolekcje wielkopostne nie tylko przygotowywały nas do przeżywania Triduum Paschalnego, ale również były czasem przygotowania do otrzymania posług lektoratu i akolitatu. W Wielką Środę, 5. kwietnia, 4 współbraci z III roku przyjęło posługę lektorów, oraz 4 współbraci z IV roku przyjęło posługę akolitów z rąk o. Prowincjała Dariusza Paszyńskiego podczas Mszy Świętej w tuchowskiej bazylice.

                Współbraciom, którzy przyjęli te posługi, życzymy dużo łask Bożych i gorliwości w pełnieniu zadań apostolskich, oraz zapewniamy o modlitwie.

Br. Kacper Grabowski CSsR