Raduj się, matko Polsko!

Tradycją naszego seminarium jest uroczysta inauguracja roku akademickiego. W tym roku odbyła się ona w wyjątkowych okolicznościach i warunkach.

Rok akademicki 2021/22 zainaugurowaliśmy 15 października w Bazylice Tuchowskiej przed obrazem Pani Tuchowskiej. Jest to dla nas szczególnie wyjątkowy rok, bo to sto lat temu WSD Redemptorystów przeniesiono z Maksymówki do Tuchowa. Po przywitaniu gości, a wśród nich księdza biskupa Andrzeja Jeża, prowincjała Janusza Soka CSsR, przedstawicieli władz uniwersyteckich, profesorów oraz współbraci, odbyło się sprawozdanie z działalności seminarium z ubiegłego roku. Kolejnym momentem uroczystości była immatrykulacja 2 braci z I roku, którzy rozpoczynają studia na naszej uczelni. Następnie wysłuchaliśmy wykładu, który wygłosił o. dr Zdzisław Klafka CSsR. Pochylił się on nad tematem „ Aktualność przesłania moralnego św. Alfonsa Marii Liguoriego, Doktora Kościoła, w dobie chaosu wartości”. Wszyscy mogliśmy poszerzyć wiedzę na temat patrona naszego seminarium w 150. rocznicę ogłoszenia go Doktorem Kościoła. Najważniejszym momentem, który jednocześnie zwieńczał całą uroczystość, była Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Jeża. W trakcie Mszy Świętej o. Janusz Sok CSsR, prowincjał prowincji warszawskiej redemptorystów, zawierzył Matce Bożej Tuchowskiej sprawę nowych powołań do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Pełni wdzięczności za minione sto lat obecności naszego seminarium w Tuchowie, z nadzieją patrzymy na dalsze lata naszej działalności.

Krystian Grabowski CSsR