Rekolekcje przed rozpoczęciem roku akademickiego

W dniach 18-22 września 2023 r. uczestniczyliśmy w rekolekcjach rozpoczynających kolejny rok formacji w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów, które od teraz mieści się w Krakowie. Skupieniu, w którym brali udział także dwaj bracia junioryści oraz dwaj współbracia ze Słowacji, przewodził ks. dr Arkadiusz Zawistowski – Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia i kapelan szpitala w Warszawie.

Temat rekolekcji brzmiał: „Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych”, zaczerpnięty z Drugiego Listu do Koryntian. Ksiądz Arkadiusz wskazywał, że skarbem tym jest wiara, a naczyniem nasze człowieczeństwo. Przez kolejne dni towarzyszyły nam myśli takie jak: radość z bycia chrześcijaninem, wdzięczność za rodzinę czy modlitwa o powołania. Rekolekcjonista wielokrotnie zachęcał nas do zaprzyjaźnienia się ze świętymi, wskazując, że można ich tu spotkać niemal na każdym kroku, a „Królewski Kraków aż kipi świętością”. Podczas konferencji ks. Arkadiusz dzielił się także swoim bogatym doświadczeniem pracy z chorymi i świadectwem wiary.

Szczególnym momentem każdego dnia była wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu, zaś w środę jej miejsce zajęła adoracja Krzyża. I tak na przykład podczas czwartkowej adoracji zostaliśmy zaproszeni do tego, aby każdy przeczytał wybrany przez siebie fragment z Pisma Świętego, który jest mu szczególne bliski. Było to piękne, ubogacające świadectwo, w jaki sposób Bóg dotyka i mówi do nas.

Ufamy, że ten czas szczególnego wyciszenia, modlitwy i skupienia pomoże nam dobrze rozpocząć kolejny rok formacji, który z pewnością będzie niezwykły, z powodu nowego miejsca i nowej rzeczywistości w Krakowie.

Jakub Stanisz CSsR