Rodzina Odkupiciela nr 2/2023 (95). “Radośni nadzieją”.

Nowy, drugi w tym roku, a 95. w ogóle numer biuletynu Wyższego Seminarium Redemptorystów w Tuchowie Rodzina Odkupiciela nosi tytuł: „Radośni nadzieją”. Jest to kolejna odsłona naszego rocznego cyklu, w którym razem z czytelnikami pragniemy pochylić się nad zagadnieniami z 20. konstytucji naszego zgromadzenia, przez wielu uważanej za najpiękniejszą w całym dokumencie. Przedstawia ona pewien ideał redemptorysty – misjonarza. Pośród wielu wymienionych tam cech prawdziwego naśladowcy św. Alfonsa, znajdziemy w niej radość, wypływająca z chrześcijańskiej nadziei, mającej z kolei swe źródło w Paschalnym dziele Chrystusa Odkupiciela.

O tym właśnie mierzeniu się z ową nadzieją jest niniejszy numer. Prezentujemy wam w nim z dumą szeroki zakres naszych współbraci i współpracowników, starających się żyć według charyzmatu naszego ojca, św. Alfonsa Liguori. W pierwszej kolejności zapraszam do artykułów kleryków: bracia Szymon Niziołek i Michał Zieliński, jeden u początków, drugi bliżej końca formacji seminaryjnej, dzielą się bardzo osobistymi doświadczeniami nadziei, nie omijając trudnych pytań, jakie stawiało i stawia przed nimi życie oraz pisząc wprost o obawach dotyczących przyszłości naszego seminarium i misji w świecie.

W dziale „Być redemptorystą” znów „spotkali się” ojcowie bardzo od siebie różni. Łączy ich jednak zawierzenie Bogu, dzięki którym „zachowali skarb swojej wiary nienaruszonym”. Pierwszy pisze o. Sławomir Wardzała, neoprezbiter i od czterech lat misjonarz w Boliwii. W swoim artykule dzieli się doświadczeniem nadziei jako redemptorysta, misjonarz i prezbiter. Sekunduje mu ojciec Stanisław Kuczek, który udzielił naszej redakcji wywiadu z okazji jubileuszu 70-lecia swych pierwszych ślubów zakonnych. Zawartości nie zdradzam, ale życzę czytelnikom, aby równie długo potrafili zachować taką świeżość i radość powołania, jak szanowny Jubilat.

Artykuł „ramowy”, jakim jest tekst z działu „duchowość” napisał dla nas o. Łukasz Listopad, Magister nowicjatu. Pochyla się on w nim wnikliwie nad cnotą duchową, jaką nadzieja jest w pierwszej kolejności, prezentując ją w kontekście misji zgromadzenia, sięgając przy tym obficie do nauczania Kościoła powszechnego.

W kontekście przeżywanej niedawno beatyfikacji Conchity Barrecheguren, poprosiliśmy ojca Marka Raczkiewicza, redemptorystę mieszkającego w Hiszpanii, ojczyźnie błogosławionej, o próbę opisu jej życia i ukazanie rysu jej duchowości. Naszym zdaniem wyszedł on z tej próby zwycięsko, a szczególnego charakteru nadaje temu artykułowi fragment pism błogosławionej, zamieszczony na końcu tekstu.

Szczególną radość sprawiło naszej redakcji tworzenie kolejnego regularnego działu naszego biuletynu: „Rodzina Rodziny”. W tym numerze zaprosiliśmy do rozmowy bardzo zasłużoną dla zgromadzenia rodzinę Grabowskich z Elbląga. Zachęcam do poczytania o ich gorliwym włączaniu się na różne sposoby w dzieło głoszenia Obfitego Odkupienia oraz do inspirowania się tym przykładem w codzienności.

W tym numerze pojawia się także pewna nowość. Podjęliśmy próbę stworzenia nowego działu w naszym biuletynie, poświęconego współpracy redemptorystów ze świeckimi dla dzieła ewangelizacji. Artykułem inaugurującym ten oby stały już dział, jest tekst pt. „Razem w misji”, traktujący o podstawach projektu współpracy wspólnot ewangelizacyjnych z całej Polski, napisanym przez o. Pawła Drobota, koordynatora projektu.

Tradycją naszego pisma jest za to oddanie naszych łam młodym. Współtworzą oni zawsze dwa ostanie działy: „Młodzi młodym” oraz „Centrum Duszpasterstwa Powołań”. Tu również jest co poczytać: młodzi dzielą się bowiem z nami swoimi nadziejami i uwagami, radościami i planami. Warto wsłuchać się w ich głos.

Na koniec zapraszamy do przeglądnięcia naszej fotokroniki oraz skrótu wydarzeń z życia naszego studentatu i postulatu z ubiegłych miesięcy.

Jakub Ciepły CSsR