Rozpoczęcie Postulatu

W Postulacie Warszawskiej Prowincji Redemptorystów mającego swoją siedzibę w Bardzie, 21. września b. r. rozpoczął się kolejny rok formacyjny. Formację zakonną rozpoczęło 11 postulantów (10 z Polski i 1 z Białorusi). Wieczorem, w dniu przyjazdu,  wszyscy uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył Prefekt Postulatu o. Łukasz Listopad. Kolejnym ważnym punktem wdrażania w formację postulancką były czterodniowe rekolekcje, ukazujące piękno i trud życia zakonnego, które w następnych dniach poprowadził Socjusz Magistra Nowicjatu o. Marcin Klamka.

Od 01. października w Postulacie rozpoczęły się regularne wykłady w ramach roku propedeutycznego. 03. października gościliśmy Prowincjała Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. dr. Janusza Soka. Ojciec Prowincjał zainaugurował uroczyście czas Postulatu,  a następnie spotkał się z postulantami, by przedstawić im pewne wiadomości z życia Prowincji i Zgromadzenia.

Po wcześniejszym zaproszeniu, jako wspólnota Postulatu 05. października udaliśmy się na Inaugurację Roku Akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Po przyjeździe do Tuchowa uczestniczyliśmy we Mszy Świętej kończącej drugie spotkanie w ramach Nadzwyczajnej Wizytacji Generalnej w naszej Prowincji, której przewodniczył o. Pedro Lopez – Radny Generalny z Rzymu. Wraz z nastaniem kolejnego dnia uczestniczyliśmy w  Inauguracji Roku Akademickiego. Podczas  Inauguracji zostaliśmy uroczyście przedstawieni całej wspólnocie seminaryjnej, zaproszonym gościom i pozostałym obecnym tam współbraciom. Następnie po Eucharystii i braterskich spotkaniach we wspólnocie seminaryjnej, wyruszyliśmy w drogę powrotną do Barda.

Ufamy, że czas formacji w Postulacie przyczyni się do naszego wzrostu na różnych płaszczyznach życia: duchowej, ludzkiej i intelektualnej oraz pomoże nam pogłębić znajomość duchowości i charyzmatu redemptorystów, tak byśmy odważnie i z radością kroczyli drogą powołania redemptorystowskiego…

 

br. postulant Bartłomiej Laskowski