“Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”

Jak dobrze słowa te, z Ewangelii wg św. Mateusza, łączą się z młodą dziewczyną, do której miejsca narodzin i męczeńskiej śmierci pielgrzymowaliśmy w sobotnie przedpołudnie (27.10.2018). Mowa oczywiście o bł. Karolinie Kózce, dziewicy i męczennicy.

Swoją pielgrzymkę rozpoczęliśmy Eucharystią w kościele parafialnym w Zabawie. Po Mszy św z zainteresowaniem i wzruszeniem wysłuchaliśmy historii życia i męczeńskiej śmierci bł. Karoliny. Następnie udaliśmy się do Wał-Rudy. Po modlitwie w domu bł. Karoliny odprawiliśmy wspólnie Drogę krzyżową szlakiem jej męczeństwa. Wracając ze szlaku, w modlitwie różańcowej wypraszaliśmy u Boga Ojca łaskę czystego serca, wzorem córy tarnowskiej ziemi.

„Panie Jezu,
dziękuję Ci, że ukochałeś mnie
miłością, która podnosi z
największych upadków i leczy
najboleśniejsze rany. Oczyść moje
serce z wszelkiego zła, które nie
pozwala mi doświadczać i cieszyć się
darem czystej miłości.” – bł. Karolina Kózka

Aleksander Ćwik CSsR

Zmartwychwstanie w Biblii i kulturze

Czy Chrystus faktycznie zmartwychwstał? Czy my, Jego uczniowie, również powstaniemy z martwych? Jak się to stanie i jak wyglądać będzie wtedy nasze ciało? Niewątpliwie są to jedne z najbardziej nurtujących pytań naszej wiary, bo jak naucza św. Paweł: „(…) jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.” (1 Kor 15,14).

„Zmartwychwstanie w Biblii i kulturze starożytnej basenu Morza Śródziemnego” było tematem 14 Międzynarodowego Sympozjum Biblijnego, które odbyło się w dniach 23-24 października 2018 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Liczni bibliści z wielu krajów świata, m.in. Philip. H. Towner, Nicholas T. Wright czy Andrzej Gieniusz, wygłosili swoje referaty na temat Zmartwychwstania z perspektywy tekstów Starego i Nowego Testamentu, nauczania Ojców Kościoła oraz sztuki starożytnych. W sympozjum uczestniczyli również jako słuchacze bracia klerycy: Aleksander Ćwik, Piotr Mazur, Dominik Strychacz i Hubert Starzycki oraz pan Michał Wilk – wykładowca egzegezy Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.

Hubert Starzycki CSsR

Sympozjum filozoficzne w Krakowie

W środę, 24 października, kilku alumnów naszego seminarium wzięło udział w części sympozjum filozoficznego pt. „100-lecie niepodległości – wiek filozofii  chrześcijańskiej w Polsce”, które miało miejsce na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie w dniach 23-24 października.

Prelegentami sympozjum byli m.in. profesorowie, którzy wykładają na co dzień w naszym tuchowskim seminarium: dr hab. Piotr Duchliński oraz o. dr hab. Marek Urban CSsR.

Wydarzenie rozpoczęło się od wykładu dra hab. P. Duchlińskiego (AIK) pt.: Epistemologia w polskiej filozofii chrześcijańskiej w XX wieku. Nurty, badania, perspektywy. Następnie dr hab. Piotr Mazur (AIK) przedstawił temat: chrześcijańska filozofia człowieka w Polsce wobec wyzwań w XX wieku. Trzecim z kolei wykładem był wykład prof. dra hab. Pawła Stachewicza (UAM) pt.: Nova et vetera. Uwagi o poszukiwaniach kształtu etyki chrześcijańskiej przez polskich myślicieli w 100-lecie odzyskania niepodległości. Ostatnią prelekcją był wykład o. dra hab. M. Urbana (UPJPII) pt.: Historia polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku.

Po zakończonych wykładach nastąpiła dyskusja, która cieszyła się sporym zainteresowaniem. Niestety, z powodu ograniczeń czasowych, nie na wszystkie pytania padły odpowiedzi.

Na pewno takie wydarzenie było dla nas, początkujących filozofów, dużym przeżyciem, które pokazało nam, że polska myśl filozofii chrześcijańskiej wniosła wielki wkład w rozwój filozofii polskiej w ogóle i wciąż stoi przed wieloma wyzwaniami.  Ufamy, że zdobyte doświadczenie pomoże nam w codziennym studium filozofii i jeszcze bardziej rozpali w nas pragnienie szukania dobrych odpowiedzi.

Robert Borzyszkowski CSsR

Uczeń – misjonarz

Podczas niedzieli misyjnej, tj. 21 października, bracia klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie rozpoczęli powakacyjną wyjazdową działalność apostolską. W tym dniu alummi udali się wraz z kaznodziejami do pobliskich parafii, aby tam nakreślić wiernym rzeczywistość misji w Kościele, a także złożyć im podziękowania za obecność przy seminarium i wszelkie wsparcie.

Ewangelizacja jest odpowiedzią na misyjne polecenie Jezusa: ,,Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” ( Mt 28, 19 – 20 ) . Przyjąwszy chrzest święty i na jego prawach każdy ochrzczony staje się misjonarzem. Oczywiście nie oznacza to, że każdy czytający te słowa powinien wyjechać za granicę swojego kraju, opuszczając rodzinę, aby głosić Ewangelię tym, którzy jej nie znają lub od niej odeszli. Nakaz Jezusa wzywa nas do dawania świadectwa swoim życiem o osobistym spotkaniu z Nim i o Jego Miłości. Tak postępując możemy stać się misjonarzami dla naszych bliskich, rodziny, znajomych w szkole i w pracy, ale także dla przypadkowo spotkanych ludzi, którzy na widok naszego postępowania odniosą swoje życie i zachowania do Boga. Bycie misjonarzem może być również wyrażane przez każdego chrześcijanina w modlitwie oraz wsparciu różnorodnych inicjatyw wspomagających misje. Przy naszym seminarium jedną z takich inicjatyw jest Misyjny Jarmark z Aniołami. W tym roku 16 grudnia przy Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej odbędzie się już 12 odsłona tego wydarzenia. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w przygotowaniach i w samym Misyjnym Jarmarku z Aniołami.

Podczas Niedzieli Misyjnej została również przedstawiona sytuacja polskich redemptorystów posługujących poza granicami naszego kraju. W sposób szczególny należy wspomnieć dwóch współbraci: br. Łukasza Malinowskiego i br. Sławomira Wardzałę, którzy wyjechali do Argentyny, aby tam kontynuować swoją formację zakonną oraz studia, przygotowując się do posługi w tym miejscu.

Te wyjazdy są także dobrą okazją, aby wypowiedzieć podziękowania za obecność i wsparcie. Mocny akcent padł na wsparcie modlitewne, które jest nieocenione i bardzo potrzebne. Ważna jest też pomoc materialna, umożliwiająca formację i studia przygotowujące do podjęcia posługi kapłańskiej i misyjnej.

Należy wspomnieć również, że wyjazdy na Niedzielę Misyjną są przyjmowane przez alumnów seminarium z wielkim entuzjazmem. Możliwość mówienia o misjach i podziękowanie daje wiele radości, a poza tym jest to okazja do spotkania wielu ciekawych osób i rozmów z nimi.

Dominik Strychacz CSsR

56. ogólnopolski zjazd Zespołu Misyjnego „Wschód”

Lubaszowska góra „Tabor” po raz 56-ty gościła uczestników ogólnopolskiego zjazdu Zespołu Misyjnego „Wschód”. Weekendowe spotkanie, które odbyło się w dniach od 19 do 21 października 2018 r. zgromadziło 52 osoby, pośród których było 9 redemptorystów, jedna siostra zakonna oraz 42 osób świeckich. Zasadniczym celem zjazdu było podsumowanie rekolekcji, które odbyły się w czasie minionych wakacji.

Spotkanie rozpoczęło się w piątkowy wieczór (19 października). Po kolacji uczestniczyliśmy w Eucharystii celebrowanej przez Przewodniczącego naszego Zespołu, o. Sylwestra Pactwę CSsR. Swoją obecnością zaszczycił nas o. Andrzej Wróblewski CSsR, który na co dzień pracuje w Grodnie na Białorusi. W homilii o. Sylwester przypomniał o warunkach bycia misjonarzem: gotowości do dawania świadectwa, którego skutkiem może być utrata dobrego imienia, a nawet ofiara życia.

Wprowadzeniem w sobotni poranek była modlitwa rozmyślaniem według metody zaproponowanej przez założyciela redemptorystów, św. Alfonsa Liguoriego. Przedpołudniowe spotkanie poświęcone zostało podsumowaniu rekolekcji prowadzonych przez Zespół w trakcie ostatnich wakacji. Każda z grup rekolekcyjnych w kilku zdaniach miała przedstawić sam przebieg rekolekcji oraz wnioski płynące z doświadczenia specyfiki miejsca oraz uczestników. Ponadto, członkowie Zespołu zapoznali się z osobami, które przyjechały po raz pierwszy na zjazd. Niespodzianką była również wizyta o. Laureano Del Otero CSsR, pracującego na co dzień w Tiranie (stolicy Albanii), którego celem było zaproszenie osób zaangażowanych w działalność Zespołu do udziału w wolontariacie misyjnym w Albanii.

Po obiedzie spotkaliśmy się w kaplicy, aby wspólnie adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz pomodliliśmy się modlitwą różańcową. Nie brakło również czasu, aby przy kawie, herbacie i ciastku wspólnie rozmawiać, a przez to bliżej poznawać. Mszę świętą tego dnia sprawował o. Dariusz Paszyński CSsR, wikariusz Prowincjała Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, który osobiście był zaangażowany w działalność Zespołu u samych początków jego istnienia. Po kolacji ponownie zebraliśmy się, aby ustalić plan działania na najbliższy czas. Wieczór spędziliśmy w miłej atmosferze przy wspólnym śpiewie i rozmowach. Poza tym, dla chętnych odbyła się projekcja filmu „Jezioro”. Bardzo dobrą inicjatywą była również całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu, w której uczestniczyły osoby chętne i gotowe do poświęcenia godziny w nocy, aby czuwać przy Panu Jezusie.

Dzień Pański rozpoczął się modlitwą Jutrzni z Liturgii Godzin. Po śniadaniu uczestniczyliśmy w Mszy świętej celebrowanej przez o. Sylwestra, przewodniczącego Zespołu. Zakończeniem naszego zjazdu było spotkanie podsumowujące oraz obiad.

Piotr Mazur CSsR

Droga wewnętrzna – Sprawiedliwość

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko był patronem, pierwszego po wakacjach, czuwania dla młodzieży w Tuchowie, które odbyło się 19.10.2018r. Spotkanie rozpoczęliśmy o godzinie 18:30 Mszą Świętą, której przewodniczył ks. bp Leszek Leszkiewicz. Wygłosił on homilię, a następnie kazanie na liturgii Słowa zaraz po Eucharystii. Ksiądz biskup mówił nam, czym powinna być dzisiaj nasza sprawiedliwość w stosunku do Boga i drugiego człowieka. Całej konferencji można posłuchać na Facebooku na stronie „Młodzieżowe Czuwania z Redemptorystami”. Biskup Leszek pobłogosławił też zebranych relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Zebrani udali się następnie do jadalni pielgrzyma, aby uzupełnić siły przygotowanym poczęstunkiem i wspólnie spędzić czas przed kolejnym punktem programu. Różaniec odmówiliśmy na przyklasztornych dróżkach różańcowych. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych dominowała atmosfera skupienia i modlitwy.

Następne czuwanie z serii „Droga wewnętrzna” odbędzie się 23 listopada. Zapraszamy serdecznie na Mszę Świętą o godzinie 18:30, którą rozpoczniemy to spotkanie.

 Michał Zieliński CSsR

Turniej w Kowalowej

W środę, 17 października, rozpoczęliśmy grę w turnieju piłki nożnej organizowanym w pobliskiej Kowalowej. Bierze w nim udział 5 drużyn, w tym nasza seminaryjna reprezentacja. Co środę będziemy się spotykali nie tylko, by ze sobą rywalizować, ale przede wszystkim dobrze się bawić.

Pierwszy mecz rozegraliśmy ze strażakami z OSP w Joninach. Mecz był bardzo wyrównany. Z racji, że spotkania są rozgrywane na „Orliku”, nie brakuje sytuacji do zdobycia gola. Pierwsza połowa zakończyła się 5 bramkami, a wynik cały czas oscylował w okolicach remisu, lecz w końcówce br. Jakub Gościński przechylił szalę na naszą stronę i do szatni schodziliśmy z wynikiem 3:2. Po przerwie już żadna bramka nie padła, ale to nie znaczy, że brakowało emocji. Strażacy atakowali naszą bramkę z coraz większym naporem. Jedna z akcji naszych rywali prawie przyniosła powodzenie, lecz w ostatnim momencie obrońca wybił piłkę z linii bramkowej. Nasza taktyka w drugiej połowie była ukierunkowana na kontratak, dzięki czemu mieliśmy również kilka groźnych sytuacji sam na sam z bramkarzem. Niestety, tego wieczoru szwankowała skuteczność. Mecz po twardej, ale uczciwej rywalizacji zakończył się naszym zwycięstwem 3:2, a nasz kapitan br. Jakub Gościński na koniec meczu mógł cieszyć się ze zdobycia klasycznego hat-tricka.

Kolejny mecz zostanie rozegrany w środę o godz. 20. Zapraszamy kibiców na to spotkanie, a także do śledzenia relacji z tego turnieju na stronie naszego seminarium.

 

Almar Suchan CSsR

Marsz dla życia i rodziny

„Każdy, kto popiera aborcję, zdążył się już narodzić”. Te słowa Ronalda Reagana, niesione na wielu banerach, towarzyszyły nam w niedzielę 14 października. W Tarnowie odbył się wtedy X Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny, połączony w diecezji tarnowskiej z obchodami XVIII Dnia Papieskiego. Na to ważne wydarzenie, pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”, wybrała się delegacja z naszego seminarium.

Świętowanie rozpoczęło się o godz. 12.00 Mszą Świętą w tarnowskiej katedrze, pod przewodnictwem JE. Ks. Bpa Władysława Bobowskiego. Po Eucharystii kilka tysięcy osób udało się w radosnym pochodzie ulicami miasta w stronę kościoła bł. Karoliny. Marsz odbył się w spokojnej atmosferze, z modlitwą i śpiewem na ustach. Spod katedry wyruszyliśmy przy akompaniamencie Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej z Tuchowa. Ta sama orkiestra przywitała uczestników pochodu przy kościele bł. Karoliny. Tam była okazja, by podczas uczty agape wzmocnić się ciepłym posiłkiem oraz ciastem przygotowanym przez mieszkańców Tarnowa, a także porozmawiać z przybyłymi rodzinami. Nie zabrakło też atrakcji kulturalnych. Po godzinie 15.00 odbył się patriotyczny program artystyczny, zorganizowany z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Marsz dla Życia i Rodziny był dla nas okazją do refleksji nad tym, jak ważne jest każde ludzkie życie, już od poczęcia. Tego typu wydarzenia pomagają zabrać głos w sprawie tych, którzy są najbardziej bezbronni – nienarodzonych jeszcze dzieci. „Życiu – TAK!”

Grzegorz Pruś CSsR

Rozpoczęcie Postulatu

W Postulacie Warszawskiej Prowincji Redemptorystów mającego swoją siedzibę w Bardzie, 21. września b. r. rozpoczął się kolejny rok formacyjny. Formację zakonną rozpoczęło 11 postulantów (10 z Polski i 1 z Białorusi). Wieczorem, w dniu przyjazdu,  wszyscy uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył Prefekt Postulatu o. Łukasz Listopad. Kolejnym ważnym punktem wdrażania w formację postulancką były czterodniowe rekolekcje, ukazujące piękno i trud życia zakonnego, które w następnych dniach poprowadził Socjusz Magistra Nowicjatu o. Marcin Klamka.

Od 01. października w Postulacie rozpoczęły się regularne wykłady w ramach roku propedeutycznego. 03. października gościliśmy Prowincjała Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. dr. Janusza Soka. Ojciec Prowincjał zainaugurował uroczyście czas Postulatu,  a następnie spotkał się z postulantami, by przedstawić im pewne wiadomości z życia Prowincji i Zgromadzenia.

Po wcześniejszym zaproszeniu, jako wspólnota Postulatu 05. października udaliśmy się na Inaugurację Roku Akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Po przyjeździe do Tuchowa uczestniczyliśmy we Mszy Świętej kończącej drugie spotkanie w ramach Nadzwyczajnej Wizytacji Generalnej w naszej Prowincji, której przewodniczył o. Pedro Lopez – Radny Generalny z Rzymu. Wraz z nastaniem kolejnego dnia uczestniczyliśmy w  Inauguracji Roku Akademickiego. Podczas  Inauguracji zostaliśmy uroczyście przedstawieni całej wspólnocie seminaryjnej, zaproszonym gościom i pozostałym obecnym tam współbraciom. Następnie po Eucharystii i braterskich spotkaniach we wspólnocie seminaryjnej, wyruszyliśmy w drogę powrotną do Barda.

Ufamy, że czas formacji w Postulacie przyczyni się do naszego wzrostu na różnych płaszczyznach życia: duchowej, ludzkiej i intelektualnej oraz pomoże nam pogłębić znajomość duchowości i charyzmatu redemptorystów, tak byśmy odważnie i z radością kroczyli drogą powołania redemptorystowskiego…

 

br. postulant Bartłomiej Laskowski

Terezjanka 2018

13 października 2018r. tuchowska wspólnota seminaryjna z przełożonymi i bratem juniorystą Dawidem  udała się na tzw. terezjankę, czyli jednodniową wycieczkę rekreacyjną  organizowaną z okazji wspomnienia św. Teresy, które przypada 15 października. Jest pewną formą tradycji w naszym Zgromadzeniu, że właśnie dzięki tej wielkiej, świętej osobie, jeden dzień (zazwyczaj sobotę) spędzamy na odpoczynku i budowaniu wspólnoty. W tym roku udaliśmy się w trasę o charakterze patriotycznym, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rozpoczęliśmy od miejsca ściśle związanego z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Udaliśmy się do klasztoru sióstr nazaretanek w Komańczy, do którego internowany został Prymas Tysiąclecia w 1955r. Tam, s. Beata opowiedziała nam o tym, jak w tym miejscu wyglądał pobyt kardynała, nakreślając przy tym znaczenie tej wielkiej postaci dla historii ojczyzny. W Komańczy mieliśmy okazję zobaczyć pokój, w którym mieszkał prymas oraz miejsce na chórze, na którym często się modlił. Jak Stefan Wyszyński kochał Polskę, oddają jego słowa: „Ojczyznę kocham bardziej niż własne serce”. Korzystając z pięknej pogody w Komańczy, część z nas udała się czerwonym szlakiem turystycznym, by podziwiać okoliczną przyrodę, inni zaś ruszyli, by zobaczyć tamtejsze piękne świątynie: prawosławną i greckokatolicką.

Kolejnym punktem naszej wyprawy był Strachocin, a ściślej rzecz ujmując znajdujące się tam Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli. Tam uczestniczyliśmy w Mszy świętej, po której s. Agnieszka ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, opowiedziała nam w fascynujący sposób historię tego wielkiego świętego, któremu Pius XII poświęcił encyklikę Invicti Athletae Christi w 300. rocznicę jego śmierci. Opowieść, którą usłyszeliśmy nie była tylko zbitkiem historycznych faktów, ale przekazem o  postaci św. Andrzeja jako człowieka niezłomnej wiary i wytrwałości, która była mu potrzebna do pokonywania pokus, jego trudnego charakteru oraz strachu przed okrutną (jak to było  jego przypadku) śmiercią. Niesamowitym jest, jak św. Andrzej Bobola  działa po swojej śmierci na ziemi. Ale, żeby nie przedłużać, trzeba po prostu pojechać do Strachocina, tam już zajmie się wami s. Agnieszka.

Tegoroczna „terezjanka” była świetną okazją do wspólnego spędzenia czasu, ale i do zainspirowania się wielkimi postaciami naszej Ojczyzny. Każdego, kto nie był jeszcze w Strachocinie lub Komańczy, zachęcamy do odwiedzenia tych ważnych i pięknych (nie tylko z racji cudownej jesieni) miejsc. Warto!

Dominik Król CSsR