Sympozjum filozoficzne w Krakowie

W środę, 24 października, kilku alumnów naszego seminarium wzięło udział w części sympozjum filozoficznego pt. „100-lecie niepodległości – wiek filozofii  chrześcijańskiej w Polsce”, które miało miejsce na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie w dniach 23-24 października.

Prelegentami sympozjum byli m.in. profesorowie, którzy wykładają na co dzień w naszym tuchowskim seminarium: dr hab. Piotr Duchliński oraz o. dr hab. Marek Urban CSsR.

Wydarzenie rozpoczęło się od wykładu dra hab. P. Duchlińskiego (AIK) pt.: Epistemologia w polskiej filozofii chrześcijańskiej w XX wieku. Nurty, badania, perspektywy. Następnie dr hab. Piotr Mazur (AIK) przedstawił temat: chrześcijańska filozofia człowieka w Polsce wobec wyzwań w XX wieku. Trzecim z kolei wykładem był wykład prof. dra hab. Pawła Stachewicza (UAM) pt.: Nova et vetera. Uwagi o poszukiwaniach kształtu etyki chrześcijańskiej przez polskich myślicieli w 100-lecie odzyskania niepodległości. Ostatnią prelekcją był wykład o. dra hab. M. Urbana (UPJPII) pt.: Historia polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku.

Po zakończonych wykładach nastąpiła dyskusja, która cieszyła się sporym zainteresowaniem. Niestety, z powodu ograniczeń czasowych, nie na wszystkie pytania padły odpowiedzi.

Na pewno takie wydarzenie było dla nas, początkujących filozofów, dużym przeżyciem, które pokazało nam, że polska myśl filozofii chrześcijańskiej wniosła wielki wkład w rozwój filozofii polskiej w ogóle i wciąż stoi przed wieloma wyzwaniami.  Ufamy, że zdobyte doświadczenie pomoże nam w codziennym studium filozofii i jeszcze bardziej rozpali w nas pragnienie szukania dobrych odpowiedzi.

Robert Borzyszkowski CSsR