Uczeń – misjonarz

Podczas niedzieli misyjnej, tj. 21 października, bracia klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie rozpoczęli powakacyjną wyjazdową działalność apostolską. W tym dniu alummi udali się wraz z kaznodziejami do pobliskich parafii, aby tam nakreślić wiernym rzeczywistość misji w Kościele, a także złożyć im podziękowania za obecność przy seminarium i wszelkie wsparcie.

Ewangelizacja jest odpowiedzią na misyjne polecenie Jezusa: ,,Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” ( Mt 28, 19 – 20 ) . Przyjąwszy chrzest święty i na jego prawach każdy ochrzczony staje się misjonarzem. Oczywiście nie oznacza to, że każdy czytający te słowa powinien wyjechać za granicę swojego kraju, opuszczając rodzinę, aby głosić Ewangelię tym, którzy jej nie znają lub od niej odeszli. Nakaz Jezusa wzywa nas do dawania świadectwa swoim życiem o osobistym spotkaniu z Nim i o Jego Miłości. Tak postępując możemy stać się misjonarzami dla naszych bliskich, rodziny, znajomych w szkole i w pracy, ale także dla przypadkowo spotkanych ludzi, którzy na widok naszego postępowania odniosą swoje życie i zachowania do Boga. Bycie misjonarzem może być również wyrażane przez każdego chrześcijanina w modlitwie oraz wsparciu różnorodnych inicjatyw wspomagających misje. Przy naszym seminarium jedną z takich inicjatyw jest Misyjny Jarmark z Aniołami. W tym roku 16 grudnia przy Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej odbędzie się już 12 odsłona tego wydarzenia. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w przygotowaniach i w samym Misyjnym Jarmarku z Aniołami.

Podczas Niedzieli Misyjnej została również przedstawiona sytuacja polskich redemptorystów posługujących poza granicami naszego kraju. W sposób szczególny należy wspomnieć dwóch współbraci: br. Łukasza Malinowskiego i br. Sławomira Wardzałę, którzy wyjechali do Argentyny, aby tam kontynuować swoją formację zakonną oraz studia, przygotowując się do posługi w tym miejscu.

Te wyjazdy są także dobrą okazją, aby wypowiedzieć podziękowania za obecność i wsparcie. Mocny akcent padł na wsparcie modlitewne, które jest nieocenione i bardzo potrzebne. Ważna jest też pomoc materialna, umożliwiająca formację i studia przygotowujące do podjęcia posługi kapłańskiej i misyjnej.

Należy wspomnieć również, że wyjazdy na Niedzielę Misyjną są przyjmowane przez alumnów seminarium z wielkim entuzjazmem. Możliwość mówienia o misjach i podziękowanie daje wiele radości, a poza tym jest to okazja do spotkania wielu ciekawych osób i rozmów z nimi.

Dominik Strychacz CSsR