Zmartwychwstanie w Biblii i kulturze

Czy Chrystus faktycznie zmartwychwstał? Czy my, Jego uczniowie, również powstaniemy z martwych? Jak się to stanie i jak wyglądać będzie wtedy nasze ciało? Niewątpliwie są to jedne z najbardziej nurtujących pytań naszej wiary, bo jak naucza św. Paweł: „(…) jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.” (1 Kor 15,14).

„Zmartwychwstanie w Biblii i kulturze starożytnej basenu Morza Śródziemnego” było tematem 14 Międzynarodowego Sympozjum Biblijnego, które odbyło się w dniach 23-24 października 2018 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Liczni bibliści z wielu krajów świata, m.in. Philip. H. Towner, Nicholas T. Wright czy Andrzej Gieniusz, wygłosili swoje referaty na temat Zmartwychwstania z perspektywy tekstów Starego i Nowego Testamentu, nauczania Ojców Kościoła oraz sztuki starożytnych. W sympozjum uczestniczyli również jako słuchacze bracia klerycy: Aleksander Ćwik, Piotr Mazur, Dominik Strychacz i Hubert Starzycki oraz pan Michał Wilk – wykładowca egzegezy Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.

Hubert Starzycki CSsR