Ślad Losu

W Wielkim Poście bracia studenci z tuchowskiego seminarium postanowili wrócić do tradycji śpiewania drogi krzyżowej „Ślad Losu”. Została ona napisana i skomponowana na początku lat osiemdziesiątych przez ówczesnych seminarzystów – ojców Andrzeja Wodkę i Wojciecha Skroboszewskiego, aby w nowy sposób przybliżyć wielowiekową tradycję przeżywania misteriów pasyjnych.

W tym roku grupa dziewięciu kleryków spędziła wiele godzin na próbach, by dobrze przygotować się do zaśpiewania tej szczególnej drogi krzyżowej. Zostali oni zaproszeni do okolicznych parafii: Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej, Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie i św. Gerarda w Lubaszowej. W każdym z tych miejsc nasza grupa muzyczna spotkała się z serdecznym przyjęciem i wdzięcznością zarówno miejscowych duszpasterzy jak i wiernych. Wyrazem tego były też wypełnione kościoły modlących się i śpiewających wiernych oraz życzliwe rozmowy po zakończeniu nabożeństwa. Wielu z nich deklarowało pragnienie jeszcze lepszego poznania tego wyjątkowego pasyjnego misterium.

br. Sławomir Wardzała CSsR

Stacja III – Ślad losu:

Stacja IX – Do końca: