Srebrny Jubileusz w Sanktuarium MBNP

Ćwierć wieku temu, na krakowskim Rynku Podgórskim dokonała się koronacja ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Uroczystościom przewodniczył wtedy ks. kardynał Franciszek Macharski. To wydarzenie zgromadziło licznych czcicieli wizerunku Matki Bożej.

Po 25 latach w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie na Podgórzu odbył się srebrny jubileusz koronacji tej ikony. Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił o. Janusz Sok – prowincjał Warszawskiej Prowincji  Redemptorystów.  Przypomniał on, że warunkiem do tego by rozpowszechniać wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest wpierw jej ukochanie. Na tę uroczystość swój list wystosował ks. abp Marek Jędraszewski – metropolita krakowski, który życzył, by wstawiennictwo Maryi pomagało stać na straży Bożego porządku w rodzinach i środowiskach życia.

Uroczystościom towarzyszył chór „Psalmodia” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, któremu dyrygował Włodzimierz Siedlik. Jak żartobliwie wspomniał o. Ireneusz Byczkiewicz – kustosz sanktuarium, od mamy nigdy nie wychodzi się głodnym, dlatego po mszy świętej zaprosił wszystkich wiernych na wspólne świętowanie przy stole na dziedzińcu. Piknikowi parafialnemu umilał czas Zespół Orawianie.

Miejmy nadzieję, że kolejna już rocznica koronacji wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy przyczyni się do większego kultu Pana Boga i czci Maryi. Jako wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów z Tuchowa jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy uczestniczyć w jubileuszu i dziękujemy o. kustoszowi za zaproszenie.

Jakub Gościński CSsR