Summa cum laude! Nowi magistrzy teologii!

W piątek, 27 kwietnia 2018 r., czterej studenci VI-go roku naszego tuchowskiego Seminarium: dk. Adam Dudek CSsR, dk. Dominik Jurek CSsR, dk. Tymoteusz Macioszek CSsR i dk. Krzysztof Wąsiewicz CSsR, prawdziwie „summa cum laude” zdali końcowy egzamin magisterski z teologii. Miał on miejsce w gościnnym domu zakonnym redemptorystów na krakowskim Podgórzu.

Komisję egzaminacyjną tworzyli wykładowcy naszego seminarium: o. dr Krzysztof Bieliński CSsR (teologia biblijna), o. dr Jan Chaim CSsR (teologia dogmatyczna), o. dr Antoni Karaś CSsR (teologia moralna), prof. UPJP II dr hab. Marek Kita (teologia fundamentalna), a także rektor Seminarium o. dr Maciej Sadowski CSsR. Nad sprawnym i kompetentnym przebiegiem egzaminu magisterskiego czuwał przewodniczący komisji – ks. prof. UPJP II dr hab. Jan Dziedzic, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jako przedstawiciel uczelni, do której nasze Seminarium od ponad ćwierćwiecza jest afiliowane.

Wszystkie prace magisterskie naszych Braci Diakonów zostały wysoko ocenione przez recenzentów. W zgodnej opinii członków komisji, podobnie zaprezentowali się ich autorzy podczas egzaminu wieńczącego całe sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne. Promotorami obronionych dziś tez magisterskich byli wykładowcy naszego Seminarium: o. dr Krzysztof Bieliński CSsR, o. dr Kazimierz Fryzeł CSsR i o. prof. UKSW dr hab. Marek Saj CSsR.

Nowym Magistrom teologii życzymy, by pomyślny wynik egzaminu stał się impulsem do dalszego ich intelektualnego rozwoju dla dobra Kościoła i naszego Zgromadzenia.

dr Maciej Sadowski CSsR,

Rektor WSD Redemptorystów  w  Tuchowie