Świadcz, nie gwiazdorz!

Comiesięczny dzień skupienia w styczniu poprowadził dla nas nasz współbrat z Lublina o. Mirosław Chmielewski CSsR. Hasłem przewodnim dnia były słowa „Między gwiazdorstwem a służbą”. O. Mirosław poruszył m.in. kwestię ciszy w życiu duchowym oraz tego, jak jej praktykowanie wpływa na posługę i świadectwo osoby konsekrowanej, również w świecie mediów. Konferencjonista zachęcił nas do wykorzystania mediów dla głoszenia Ewangelii, zgodnie z zachętą Kościoła wyrażoną m.in. przez Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

Istotną postacią biblijną przywoływaną w trakcie rozważań był prorok Eliasz, spotykający Boga na górze „w lekkim powiewie”. Dla nas również dzień skupienia stał się możliwością spotkania z Panem, nie tylko dzięki konferencjom, ale także poprzez adorację Najświętszego Sakramentu, liturgię godzin, modlitwę indywidualną, a nade wszystko dzięki Eucharystii sprawowanej w centralnym momencie dnia skupienia. Ten czas refleksji stanowił dla naszej wspólnoty niejako domknięcie kończącego się semestru, a także przygotowanie do wyzwań, jakie niesie ze sobą rozpoczynająca się wkrótce sesja egzaminacyjna.

br. Tomasz Bil CSsR