Święto Życia Konsekrowanego

W tym roku świętowanie Dnia Życia Konsekrowanego rozpoczęliśmy 1 lutego uroczystymi nieszporami w tuchowskim sanktuarium Matki Bożej. Przewodniczył im ordynariusz diecezji tarnowskiej ks. bp Andrzej Jeż. W czasie homilii mówił do zgromadzonych osób życia konsekrowanego o ich szczególnej misji w Kościele i współczesnym, neopogańskim świecie. Mają oni dawać radosne świadectwo swojego życia radami ewangelicznymi i w ten sposób być świadkami innego świata – Królestwa Niebieskiego. Najcenniejszą i najważniejszą rzeczą w życiu każdego człowieka jest relacja i miłość do Boga. Biskup Andrzej zwrócił też uwagę na potrzebę noszenia stroju zakonnego – habitu, który jest znakiem sprzeciwu wobec ulotnych wartości tego świata, a zarazem przypomina ludziom o celu życia człowieka jakim jest zbawienie i życie wieczne z Bogiem. Osoby życia konsekrowanego mają obudzić świat z letargu neopogaństwa. Po nieszporach spotkaliśmy się z braćmi i siostrami innych zgromadzeń zakonnych na kolacji.

Następnego dnia cała wspólnota seminarium wraz z przełożonymi udała się do katedry w Tarnowie na Mszę Świętą i spotkanie przy kawie i ciastku z osobami życia konsekrowanego naszej diecezji. Podczas homilii Biskup ordynariusz zwrócił uwagę na to, by jedność jaka panuje we wspólnotach życia konsekrowanego była znakiem dla współczesnego świata, który jest bardzo podzielony. W czasie konferencji ks. Wiesław Pietrzak, sercanin mówił o potrzebie powrotu do gorliwości i zamysłów założycieli męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych.

br. Patryk Reczek CSsR
foto: kl. Wojciech Rymut