Powołani w słabości

W dniu, w którym redemptoryści obchodzili 268. rocznicę zatwierdzenia Zgromadzenia przez Stolicę Apostolską, 25 lutego, nasza wspólnota seminaryjna przeżywała dzień skupienia, któremu przewodniczył o. Józef Mihok CSsR z prowincji Bratysława. Pomagał mu dk. Franciszek Skonc CSsR.

Dzień rozpoczęliśmy od Jutrzni, porannej modlitwy Kościoła. Przed południem uczestniczyliśmy w dwóch konferencjach, podczas których rozważaliśmy temat powołania. Pierwsza nauka dotyczyła powołania w słabości, a więc boskiej logiki powołania, która w znacznym stopniu różni się od logiki ludzkiej, ukierunkowanej ku perfekcjonizmowi. Rozważanie to miało prowadzić słuchaczy do oddania swojego życia Jezusowi właśnie w tym, co jest w nas słabe i niedoskonałe, aby w naszym życiu, w naszych słowach i działaniach objawiała się Jego chwała, a nie nasza. Druga konferencja dotykała przeszkód w powołaniu, a więc tego wszystkiego, co przeszkadza nam w pełnym oddaniu siebie na służbę Jezusowi jako osobom konsekrowanym, redemptorystom, przygotowującym się do kapłaństwa. Obie konferencje przygotowały nas do najważniejszego momentu tego dnia, Eucharystii, którą rozpoczęliśmy w samo południe.

W drugiej części dnia skupienia uczestniczyliśmy w jeszcze jednym spotkaniu, podczas którego rozmawialiśmy o życiu redemptorystów, konkretnie o tym, jak realizuje się nasze powołanie w dzisiejszych czasach. Ważnym wydarzeniem tego dnia były także Nieszpory pod przewodnictwem o. Witolda Radowskiego CSsR, przełożonego tuchowskiego domu zakonnego, w których uczestniczyliśmy wraz ze wspólnotą domową. Podczas wspólnej modlitwy przeżyliśmy obrzęd rozesłania misjonarzy, którzy w czasie Wielkiego Postu będą posłani do głoszenia obfitego odkupienia.

Skupienie zakończyliśmy tradycyjnie adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Był to czas na zebranie myśli z całego dnia, wszystkich przeżyć i poruszeń serca, które podczas tego dnia się w nas zrodziły. Był to czas modlitwy przed Tym, któremu oddaliśmy nasze życie, ślubując mu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela.

Uważam, że dzień skupienia, który przeżyliśmy, jeszcze bardziej przybliżył nas do Chrystusa, dzięki czemu głosząc Jego miłość, będziemy rozszerzali Jego chwałę w świecie.

br. Dominik Strychacz CSsR

“Level up” w Tuchowie

„Level up” (poziom wyżej) – pod tym hasłem 17 lutego w sanktuarium MB Tuchowskiej odbyło się piąte czuwanie dla młodzieży z serii „Droga wewnętrzna”. Spotkanie poprowadził ks. Grzegorz Szczygieł, misjonarz saletyn pracujący w Rzeszowie. Wraz z nim do Tuchowa przybyła grupa młodzieży z Duszpasterstwa Akademickiego „Rotunda”, którzy byli wsparciem muzycznym tego czuwania. Zgromadziło ono ponad sto młodych osób z obu tuchowskich parafii, z dekanatu tuchowskiego i spoza niego, gotowych na to, by wspinać się w górę na wspólnej „drodze wewnętrznej”, którą idą wszyscy chrześcijanie. Największą grupę pośród przybyłej młodzieży stanowiło czterdzieści dziewcząt, które przeżywały w tym czasie dni skupienia u sióstr służebniczek w Tuchowie.

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią. Kaznodzieja, o. Paweł Zyskowski CSsR wskazał na mocne wezwanie Chrystusa do wchodzenia „poziom wyżej” w życiu, a które to wezwanie zawarte jest w słowach Ewangelii z dnia: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje”. Po Mszy Św. nastąpiła liturgia słowa z konferencją. Gość spotkania, ks. Grzegorz, opierając się na fragmencie o przemienieniu Chrystusa na górze Tabor starał się ukazać cechy właściwego uwielbienia Boga, które jest celem życia chrześcijańskiego. Prowadzący w prostych słowach podał kilka charakterystycznych cech oddawania prawdziwej chwały Panu Bogu. Wśród nich wyróżnić można modlitwę, w której człowiek zapomina niejako o sobie, a oddaje się całkowicie Jemu: zostawia wszystko to, co piękne i dobre na korzyść tego, by uwielbiać Boga. Bardzo ważne jest to – mówił ks. Grzegorz – by nie skupiać się na sobie – wszelka forma egoizmu (częsta w naszych modlitwach) bardzo utrudnia uwielbianie Go. Na tym polega tytułowy „level up” – trzeba niejako – kontynuował gość – wejść poziom wyżej w przeżywaniu swojej relacji z Bogiem, gdzie to On i Jego miłość do ludzi są najważniejsze, a nie potrzeby i słowa konkretnego człowieka.

Stałym elementem czuwań w tuchowskim sanktuarium jest chwila na wspólny posiłek w formie drożdżówki, herbaty, ciastka. Jest to bardzo istotny punkt tych młodzieżowych spotkań, gdyż daje możliwość nawiązania relacji między uczestnikami, podzielenia się doświadczeniami, ale też stwarza okoliczność, kiedy młodzi mogą się spotkać i porozmawiać w luźnej i przyjaznej atmosferze.

Zwieńczeniem czuwania było spotkanie z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Adorację poprowadził ks. Grzegorz z młodymi z D.A. z Rzeszowa. To, co dała konferencja oraz co można było usłyszeć w homilii podczas Eucharystii teraz należało wcielić w życie: prawdziwie uwielbiać Pana Jezusa, realnie obecnego w małej, białej Hostii. Dzięki pieśniom oraz słowom pełnym spokoju możliwe było ufne oddanie się Jemu i jego bezgranicznej miłości.

Chwała niech będzie Panu za to, że dane nam było przeżyć to spotkanie. Ubogaciło nas kolejnymi wskazówkami, jak postępować „drogą wewnętrzną” do celu, jakim jest wieczna chwała Boga w niebie oraz dało okazję do uwielbiania Go tu i teraz. Już teraz zapraszamy wszystkich na kolejne czuwanie, które odbędzie się 17 marca pod hasłem „Mocne ramię”. Gościem będzie p. Grzegorz „Dziki” Wacław, który podzieli się z nami swoim świadectwem wiary w Boga.

br. Piotr Mazur CSsR
fot. br. Jakub Gościński CSsR

Zaślubiny z Jezusem u redemptorystek

W sobotę 4 lutego alumni naszego seminarium uczestniczyli w uroczystości pierwszej profesji zakonnej u sióstr redemptorystek w Bielsku-Białej nowicjuszki Izabeli Stokłosy. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, bp Roman Pindel. Homilię wygłosił ks. Roman Trzciński, duszpasterz warszawskiej wspólnoty Woda Życia, w której swoje powołanie do życia kontemplacyjnego rozeznawała s. Izabela. Udział w uroczystości wzięli udział również bracia nowicjusze oraz postulanci naszego zgromadzenia. Alumni naszego seminarium czynnie zaangażowali się w liturgię: pełnili posługę przy ołtarzu oraz wspomagali ceremoniarza ks. biskupa w organizacji akcji liturgicznej. Poza tym śpiewali pieśni wraz z siostrami w trakcie Eucharystii.

Izabela złożyła pierwsze śluby zakonne na okres trzech lat. Zewnętrzną oznaką profesji była zmiana w ubiorze z nowicjackiej, granatowej sukni na ciemnobordowy habit. Poza tym neoprofeska nałożyła na swą głowę czarny welon oraz otrzymała konstytucje Zakonu Najświętszego Odkupiciela, a także Liturgię Godzin. Przełożona bielskiej wspólnoty, s. Urszula Nowińska była zaskoczona wielką ilością gości przybyłych na tę piękną okoliczność. Po zakończeniu Mszy Św. siostry zaprosiły wszystkich obecnych na wspólne świętowanie do sali w klasztorze. Siostrze Izabeli życzymy wytrwałości w postępowaniu za Chrystusem czystym, ubogim i posłusznym. Bogu niech będą dzięki za to, że wezwał ją na tę piękną drogę pełną miłości.

br. Piotr Mazur CSsR

Więcej zdjęć

Święto Życia Konsekrowanego

W tym roku świętowanie Dnia Życia Konsekrowanego rozpoczęliśmy 1 lutego uroczystymi nieszporami w tuchowskim sanktuarium Matki Bożej. Przewodniczył im ordynariusz diecezji tarnowskiej ks. bp Andrzej Jeż. W czasie homilii mówił do zgromadzonych osób życia konsekrowanego o ich szczególnej misji w Kościele i współczesnym, neopogańskim świecie. Mają oni dawać radosne świadectwo swojego życia radami ewangelicznymi i w ten sposób być świadkami innego świata – Królestwa Niebieskiego. Najcenniejszą i najważniejszą rzeczą w życiu każdego człowieka jest relacja i miłość do Boga. Biskup Andrzej zwrócił też uwagę na potrzebę noszenia stroju zakonnego – habitu, który jest znakiem sprzeciwu wobec ulotnych wartości tego świata, a zarazem przypomina ludziom o celu życia człowieka jakim jest zbawienie i życie wieczne z Bogiem. Osoby życia konsekrowanego mają obudzić świat z letargu neopogaństwa. Po nieszporach spotkaliśmy się z braćmi i siostrami innych zgromadzeń zakonnych na kolacji.

Następnego dnia cała wspólnota seminarium wraz z przełożonymi udała się do katedry w Tarnowie na Mszę Świętą i spotkanie przy kawie i ciastku z osobami życia konsekrowanego naszej diecezji. Podczas homilii Biskup ordynariusz zwrócił uwagę na to, by jedność jaka panuje we wspólnotach życia konsekrowanego była znakiem dla współczesnego świata, który jest bardzo podzielony. W czasie konferencji ks. Wiesław Pietrzak, sercanin mówił o potrzebie powrotu do gorliwości i zamysłów założycieli męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych.

br. Patryk Reczek CSsR
foto: kl. Wojciech Rymut

„Level up!”. Droga wewnętrzna

Zapraszamy na kolejne spotkanie dla młodzieży w bazylice MB Tuchowskiej z serii Droga wewnętrzna. Tym razem swoje słowo do nas skieruje ks. Grzegorz Szczygieł, misjonarz saletyn z Rzeszowa, a towarzyszyć mu będą młodzi z Duszpasterstwa Akademickiego. Czuwanie odbędzie się 17 lutego: jak zwykle rozpoczniemy Eucharystią o 18:30, po niej będziemy uczestniczyć w liturgii słowa i konferencji. Nie zabraknie wspólnego spotkania w jadalni pielgrzyma przy ciastku, herbacie i drożdżówce, aby mieć siłę na adorowanie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

W skrócie:

Co? Czuwanie dla młodzieży z redemptorystami

Gdzie? bazylika MB Tuchowskiej w Tuchowie

Kiedy? 17 lutego 2017 r.

O której? o 18:30.