Powołani w słabości

W dniu, w którym redemptoryści obchodzili 268. rocznicę zatwierdzenia Zgromadzenia przez Stolicę Apostolską, 25 lutego, nasza wspólnota seminaryjna przeżywała dzień skupienia, któremu przewodniczył o. Józef Mihok CSsR z prowincji Bratysława. Pomagał mu dk. Franciszek Skonc CSsR.

Dzień rozpoczęliśmy od Jutrzni, porannej modlitwy Kościoła. Przed południem uczestniczyliśmy w dwóch konferencjach, podczas których rozważaliśmy temat powołania. Pierwsza nauka dotyczyła powołania w słabości, a więc boskiej logiki powołania, która w znacznym stopniu różni się od logiki ludzkiej, ukierunkowanej ku perfekcjonizmowi. Rozważanie to miało prowadzić słuchaczy do oddania swojego życia Jezusowi właśnie w tym, co jest w nas słabe i niedoskonałe, aby w naszym życiu, w naszych słowach i działaniach objawiała się Jego chwała, a nie nasza. Druga konferencja dotykała przeszkód w powołaniu, a więc tego wszystkiego, co przeszkadza nam w pełnym oddaniu siebie na służbę Jezusowi jako osobom konsekrowanym, redemptorystom, przygotowującym się do kapłaństwa. Obie konferencje przygotowały nas do najważniejszego momentu tego dnia, Eucharystii, którą rozpoczęliśmy w samo południe.

W drugiej części dnia skupienia uczestniczyliśmy w jeszcze jednym spotkaniu, podczas którego rozmawialiśmy o życiu redemptorystów, konkretnie o tym, jak realizuje się nasze powołanie w dzisiejszych czasach. Ważnym wydarzeniem tego dnia były także Nieszpory pod przewodnictwem o. Witolda Radowskiego CSsR, przełożonego tuchowskiego domu zakonnego, w których uczestniczyliśmy wraz ze wspólnotą domową. Podczas wspólnej modlitwy przeżyliśmy obrzęd rozesłania misjonarzy, którzy w czasie Wielkiego Postu będą posłani do głoszenia obfitego odkupienia.

Skupienie zakończyliśmy tradycyjnie adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Był to czas na zebranie myśli z całego dnia, wszystkich przeżyć i poruszeń serca, które podczas tego dnia się w nas zrodziły. Był to czas modlitwy przed Tym, któremu oddaliśmy nasze życie, ślubując mu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela.

Uważam, że dzień skupienia, który przeżyliśmy, jeszcze bardziej przybliżył nas do Chrystusa, dzięki czemu głosząc Jego miłość, będziemy rozszerzali Jego chwałę w świecie.

br. Dominik Strychacz CSsR