Sympozjum naukowe z okazji św. Gerarda Majelli CSsR

W dniu 19 października br. w tuchowskim seminarium miało miejsce uroczyste wydarzenie. Z okazji przeżywanego w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela roku poświęconego św. Gerardowi Majella, zostało zorganizowane sympozjum naukowe na jego cześć pod tytułem: Św. Gerard Majella na straży prawego sumienia i świętości życia. W uroczystości wzięło udział wielu słuchaczy, w tym: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, siostry zakonne, świeccy, członkowie Zespołu Misyjnego Wschód, postulanci z Barda Śląskiego, nowicjusze z pobliskiej Lubaszowej, klerycy WSD w Tuchowie, wspólnota domu tuchowskiego, parafianie oraz goście z okolic Tuchowa oraz samego Krakowa.

Oto tematy
poszczególnych wykładów oraz ich prelegenci:

 • br. dr Maciej Zinkiewicz OFMCap
  Słabość i wina. Kulturowo-antropologiczne aspekty doświadczenia wyrzutów sumienia.
 • ks. Dr hab. Zbigniew Wanat
  Obrona sumienia ocaleniem człowieka
 • ks. prof. Marek Starowiejski
  Jak formowała się dzisiejsza forma sakramentu pokuty?
 • p. Ewa Kowalewska
  Św. Gerard Majella – patron rodzącego się życia.
 • o. Piotr Chyła CSsR
  Czy duchowe przesłanie św. Gerarda Majelli aktualne jest także dziś?

Słuchacze mieli również możliwość zadawania pytań, na które prelegenci odpowiadali w czasie panelu dyskusyjnego. Nie zabrakło ciekawych refleksji, rozmów i przemyśleń, które poruszały tak wrażliwe tematy, jak sumienie, czy sakrament pokuty i pojednania. Zwieńczeniem sympozjum było wręczenie nagród Wydawnictwa HOMO DEI Pro Redemptione 2019, które w tym roku miało już swoją szóstą edycję. Nagrody przydzielono w pięciu różnych kategoriach. Dziękujemy Bogu za możliwość ubogacenia się wieloma treściami związanymi ze św. Gerardem, który uczy nas jak w dzisiejszym świecie stać na straży prawego sumienia i dążyć do całkowitej świętości życia.

Norbert Żukliński CSsR