Szkoła modlitwy słowem Bożym

W dniach 1–3 grudnia rocznik III naszego seminarium uczestniczył w sesji „Lectio divina z Marią Magdaleną”. Było to spotkanie w ramach Szkoły Modlitwy słowem Bożym, które poprowadził ks. Krzysztof Wons SDS – dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Ta forma rekolekcji jest przeżywana w klimacie pełnej ciszy i medytacji. Uczestnicy, wśród których zdecydowaną większość stanowią osoby świeckie, wprowadzani są w modlitwę słowem Bożym. Taka forma skupienia wydaje się najbardziej odpowiednia dla kleryków trzeciego roku, którzy zgodnie z tradycją przyjmą w tym roku akademickim posługę lektora.

Posługi lektora i akolity są kolejnymi stopniami na drodze ku święceniom kapłańskim. Warto rozróżnić tutaj posługę lektora, która kojarzona jest zazwyczaj z przygotowaniem się ministranta, aby podczas liturgii mógł proklamować słowo Boże, z posługą lektora, o której mówi Episkopat Polski. Dotyczy ona mężczyzn świeckich albo przygotowujących się do kapłaństwa. Ich posługa obejmuje wykonywanie czytań, psalmów, podawanie intencji modlitwy powszechnej, kierowanie uczestnictwem wienych poprzez pisanie wyjaśnień, zachęt i tworzenie komentarzy do liturgii. Lektor przygotowuje także wiernych do godnego przyjęcia sakramentów. Może on także przygotowywać innych wiernych do czytania Pisma Świętego podczas czynności liturgicznych.

Instrukcja Episkopatu Polski podaje, że aby lektor mógł owocniej i doskonalej wypełniać powyższe funkcje, powinien ustawicznie rozważać Pismo Święte.

W tym kontekście rekolekcje lectio divina, w których wzięli udział klerycy przygotowujący się do przyjęcia posługi lektora, były odpowiednim czasem do pogłębienia modlitwy nad słowem Bożym.

br. Łukasz Vetter CSsR

Zdjęcia (pierwsze i ostatnie) ze strony http://www.cfd.salwatorianie.pl/.
Pozostałe: br. Paweł Głodowicz CSsR